.Afsluiting Spankerenseweg Dieren maandag 23 april 2018 tot zondag 13 mei 2018 voor alle verkeer

De Spankerenseweg is ter hoogte van het kruispunt met de Kanaalweg (provinciale weg N786) vanaf 23 april tot uiterlijk zondag 13 mei dagen afgesloten voor alle verkeer. Er zijn alternatieve routes ingesteld.

Spankerenseweg
De Spankerenseweg afsluiten is nodig om de riolering te vervangen en het kruispunt met de aansluiting op de Kanaalweg (N786) opnieuw in te richten. Om veiligheidsredenen geldt de afsluiting voor alle verkeersdeelnemers, dus ook fietsers en voetgangers.

Alternatieve routes
via de Harderwijkerweg, de Wilhelminaweg, Imboslaan en de N786 (Kanaalweg)kan verkeer Dieren-Noord inrijden.

Bedrijven
Bedrijven zijn bereikbaar via de Wilhelminaweg en de Spankerenseweg.

Hulpdiensten
De verkeersmaatregelen zijn afgestemd met de wegbeheerders (provincie en gemeente) en de hulpdiensten zijn over de afsluiting Spankerenseweg geïnformeerd.

Traverse Dieren
In Traverse Dieren werken provincie en gemeente aan het verbeteren van de doorgaande weg zodat er minder files komen. Het gehele gebied rond het station wordt verbeterd en veiliger gemaakt. Dit heeft een grote impact op Dieren en de inwoners en betekent ook voor automobilisten dat zij zich moeten aanpassen. Tot aan de zomer 2018 moeten weggebruikers gebruik maken van alternatieve routes. En dat is soms even wennen. De provincie en de gemeente werken nauw samen om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken. Werken aan de weg kan echter niet zonder verkeershinder. Wegwerkzaamheden zijn altijd van tijdelijke aard. Je houden aan de alternatieve routes betekent bijdragen aan verkeersveiligheid en, verminderen van hinder voor de omgeving.

 

Dronebeeld Traverse Dieren Foto provincie Gelderland.

Dronebeeld Traverse Dieren Foto provincie Gelderland.