De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Brummen in de maand mei

De Protestantse Gemeente is een voortvloeisel van de Federatieve Kerkgemeenschap die de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk al sinds 1981 hadden, en die eind 2004 uitgemond is in een fusie, en omvat behalve de plaats Brummen ook Leuvenheim, Oeken, Broek, Rhienderen en Cortenoever, en heeft ongeveer 1900 leden.
De pastorale zorg van die leden wordt behartigd door onze 2 predikanten, John Breukelaar en Jan Ek, bijgestaan door de ambtsdragers en vele vrijwilligers. Hieronder volgen de kerkdiensten, in de maand mei

Zondag 6 mei

 • 10.00 uur:   Ds. J. Ek, m.m.v. de cantorij
 • Collectes:   1. Tactus, 2. Eredienst, 3. Diaconale vakantieweken
 • Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467
 • reserve: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag

 • 10.00 uur:   Ds. J. Ek, dienst in Tolzicht
 • Collecte:     Vrienden van Tolzicht
 • Autodienst: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272
 • reserve:      Dhr. H. Brouwer, tel. 06-55884215

Zondag 13 mei

 • 10.00 uur:   Em. ds. J.G. Wijers
 • Collectes:   1. Kinderen in de Knel, 2. Eredienst, 3. Onderhoud orgel
 • Autodienst*: Dhr. A. Troost, tel. 565054
 • reserve:      Mevr. G. van Joolingen, tel. 560179

Zondag 20 mei: Pinksteren

 • 10.00 uur:   Ds. J. Ek
 • Collectes:   1. Zending, 2. Eredienst, 3. Amnesty International
 • Autodienst*: Dhr. C. Schouten, tel. 561720
 • reserve: Fam. Ensing, tel. 565531

Zondag 27 mei: Open viering

 • 10.00 uur:   Ds. J. Ek
 • Collectes:   1. Oiko Credit, 2. Eredienst, 3. Jeugdwerk eigen gemeente
 • Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227
 • reserve: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

19.00 uur: Vespers

Zondag 3 juni: Dienst van Woord en Tafel

 • 10.00 uur:   Ds. J. Ek
 • Collectes:   1. Hongerpot, 2. Eredienst, 3. Artsen zonder Grenzen
 • Autodienst*: Mevr. G. van Joolingen, tel. 560179
 • reserve: Dhr. A. Troost, tel. 565054

Koffiedrinken:         Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst

Kindernevendienst: Iedere zondag, tel. 563665 of 06-26319493

Oppasdienst:           Iedere zondag, tel. 567881

*Autodienst:            Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur