IVN-excursie In Schaddeveld

De tijd van het jaar bepaalt enigszins het thema van de laatste natuurexcursie van IVN-Eerbeek in 2017. Om warm te blijven wordt dan vooral doorgestapt. Deze excursie vindt plaats op zondag 10 december in het Eerbeekse Schaddeveld.

De excursie begint om 13:00 uur bij de parkeerplaats Plaghak aan de Plagweg bij Laag Soeren. De Plagweg is een onverharde zijweg van de Schaapsallee.

Aan deze natuurexcursie kan, zoals gebruikelijk, iedereen gratis deelnemen. Wel wordt na afloop iedereen in de gelegenheid gesteld door met een financiële gift zijn/haar waardering tot uitdrukking te brengen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.ivn-eerbeek.nl of bij de Chris Holtslag, tel 0313 653113.