Jaarvergadering Vrouwen van Nu,

De afdeling Eerbeek-Hall van Vrouwen van Nu houdt maandag 26 februari haar jaarvergadering in grand café, restaurant De Korenmolen.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en het jaarverslag van de penningmeester ligt een half uur van te voren ter inzage voor de leden.
Na de jaarverslagen van voorzitter, secretaris, het verslag van de kascommissie. de benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie en ten slotte het verslag van Lief en Leed .

Tenslotte volgt de huldiging van jubilarissen.
Na het huishoudelijke deel van de vergadering en de pauze zal Erik Tabor vertellen over het werk van de Stichting Bartimeus, die zich inzet voor de circa 350.000 blinden en slechtzienden in ons land