Kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Brummen in de maand november

Zondag 29 oktober: Bijbelzondag

10.00 uur:   Ds. J. Ek

Collectes:   1. Solidaridad, 2. Eredienst, 3. Ned. Bijbelgenootschap

Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

reserve: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

19.00 uur: Vespers

 

Zondag 5 november: Dienst van Woord en Tafel, Dankdag

m.m.v. de cantorij

10.00 uur:   Ds. J.W. Breukelaar

Collectes:   1. Voedselbank Zutphen, 2. Eredienst, 3. Stichting Naaste

Autodienst*: Dhr. H. Brouwer, tel. 06-55884215

reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

 

Zondag 12 november: Kerk-School-Gezin-dienst

10.00 uur:   Ds. J. Ek

Collectes:   Speciaal doel

Autodienst*: Mevr. G. van Joolingen, tel. 560179

reserve: Dhr. A. Troost, tel. 565054

 

Zondag 19 november

10.00 uur:   Ds. J.W. Breukelaar

Collectes:   1. Zending, 2. Eredienst, 3. Dorcas

Autodienst*: Fam. Ensing, tel. 565531

reserve: Dhr. C. Schouten, tel. 561720

 

Zondag 26 november: Afsluiten kerkelijk jaar

10.00 uur:   Ds. J. Ek

Collectes:   1. Revalidatieproject Nigeria, 2. Eredienst, 3. Hospice Zutphen

Autodienst*: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

reserve: Dhr. J. Regelink, tel. 560227

 

19.00 uur: Gedachtenisdienst

m.m.v. de cantorij

Ds. J.W. Breukelaar en ds. J. Ek

Collecte: Pastoraat

Autodienst*: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

reserve: Dhr. H. Brouwer, tel. 06-55884215

 

Zondag 3 december: 1e Advent, Dopen

m.m.v. Vox-Tunes

10.00 uur:   Ds. J.W. Breukelaar

Collectes:   1. Diaconale vakantieweken, 2. Eredienst, 3. Onderhoud kerk

Autodienst*: Dhr. A. Troost, tel. 565054

reserve: Mevr. G. van Joolingen, tel. 560179

 

Voor toelichting op de collectes zie http://kerkwebbrummen.nl/

 

Koffiedrinken:         Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst

Boekentafel:            12 november en 3 december

Kindernevendienst: Iedere zondag, tel. 563665 of 06-26319493

Oppasdienst:           Iedere zondag, tel. 567881

*Autodienst:            Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur