Lezing door archeoloog Ronald ’t Hart bij bibliotheek Brummen

Archeologisch onderzoek bij kleine bodemingrepen kan verrassende informatie opleveren over de voorgeschiedenis van een dorp of stad.

Een aantal jaar geleden keken archeologen in het dorp Brummen mee bij aanleg van een riolering: de bodem bleek vol te zitten met goed bewaarde resten vanaf de late Prehistorie en ook het bestaan van een belangrijke middeleeuwse hoeve kwam zo aan het licht. Bibliotheek Brummen heeft Ronald ’t Hart, werkzaam als archeoloog bij RAAP Archeologisch Adviesbureau te Zutphen, uitgenodigd om een lezing over archeologisch onderzoek te verzorgen.

Op woensdagavond 4 april zal Ronald ’t Hart een korte reis door het verleden van de gemeente Brummen maken. Aan de hand van verschillende archeologische vondsten – al of niet gedaan tijdens officieel archeologisch onderzoek – zal een globaal verhaal van de bewoningsgeschiedenis van de gemeente in woord en beeld worden verteld.

Aanvang lezing: 20.00 uur. Entree € 2,00 voor leden, € 4,00 voor niet leden van de bibliotheek.

Boerderij Hofte Brummen

Boerderij Hofte Brummen – Foto  © Bibliotheek Brummen