Onderhandelingsakkoord in Brummen op hoofdlijnen gereed

De onderhandelingen over een nieuw coalitieakkoord op hoofdlijnen zijn afgerond. VVD, Lokaal belang, PvdA en CDA ondertekenen op woensdag 23 mei om 11.30 uur het resultaat van het formatieproces dat de afgelopen weken onder leiding van formateur Anja Prins (lid van Provinciale Staten) is doorlopen.

Ook  worden 23 mei de kandidaatwethouders en de beoogde verdeling van de portefeuilles bekend gemaakt. De ondertekening vindt plaats voor het gemeentehuis in Brummen.

Het akkoord dat nu tot stand is gekomen is een akkoord op hoofdlijnen. Dit betekent dat bij de uitwerking ervan met name ook de gemeenteraad nog volop de ruimte krijgt om inbreng te leveren.

Het ondertekenen van het akkoord is nog onder voorbehoud van bespreking in de betrokken fracties en de Algemene Ledenvergadering van één van de partijen. De vier onderhandelende partijen streven naar benoeming van het nieuwe college op donderdag 31 mei.