Subsidievaststelling Stichting Welzijn Brummen

Stichting Welzijn Brummen (SWB) voert in onze gemeente verschillende activiteiten en projecten uit op het gebied van zorg, welzijn en maatschappelijke ondersteuning.

Denk aan het jeugdwerk- en jongerencentrum, vrijwilligersprojecten zoals de maaltijdendienst en het ouderenhuisbezoekproject. Of de ondersteuning van inwoners  bij en rondom schuldhulp. Voor het jaar 2016 heeft SWB hiervoor een subsidie ontvangen van € 935.000,–. De SWB heeft na afloop van het subsidiejaar rekening en verantwoording afgelegd over de besteding van de subsidie en de activiteiten die in 2016 zijn uitgevoerd. Op basis hiervan heeft het college de subsidie voor het jaar 2016 aan SWB nu definitief vastgesteld (bron: gemeente Brummen).