Vrouwen van Nu kijken en luisteren naar dia-presentatie IJssel en Cortenoever

EERBEEK – Op uitnodiging van Vrouwen van Nu, afdeling Eerbeek-Hall, komt Jan Groenhof uit Brummen maandag 28 augustus naar café, restaurant De Korenmolen in Eerbeek met een dia-presentatie over de IJssel en Cortenoever.
Na de opening door voorzitter Mien Wensink met huishoudelijke mededelingen spreekt Groenhof voor de pauze over de geschiedenis van de IJssel.
Wie weet bij voorbeeld nog dat er ooit jaarlijks een zwemwedstrijd van circa 6 km naar Zutphen werd gehouden ? Ook vertelt hij over het ontstaan van ruimte voor het water, waarvoor recentelijk enkele boerderijen gesloopt moesten worden. Na de pauze gaat hij verder over de stroomdal flora en de vele soorten bloemen en planten die daar voorkomen.
Tenslotte vertelt hij over het werk van de vroegere huisslachters, die voor hun werk natuurlijke materialen uit de rivier gebruikten.
Deze eerste ledenavond na het zomerreces zal ongetwijfeld veel nieuwe wetenswaardigheden opleveren.
De bijeenkomst in De Korenmolen begint om 19.30 uur en ook niet-leden zijn welkom. Voor hen geldt een bijdrage van € 5.—inclusief koffie of thee.
Na afloop van de lezing is er gelegenheid om vragen te stellen.

IJssel bij Brummen Foto © Annelies van Klinken

IJssel bij Brummen Foto © Annelies van Klinken