Zwemmend de lente tegemoet

Ook in dit voorjaar beleven de vele zwemgroepen van de Zutphense reumavereniging weer het plezier en de kracht van het warme water. Het is heilzaam en nodig voor mensen met vormen van reuma. Dit alles is mogelijk in de verwarmde zwembaden in Zutphen, bij behandelcentrum Sutfene en bij IJsselslag. Bij, met name, Sutfene is inmiddels weer ruimte.

Nieuwe belangstellenden zijn welkom op de dinsdagmiddag. Maar ook op andere dagen en tijden is nog plaats. Om te zwemmen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Inspannen en ontspannen, ieder naar eigen kracht.

Voor informatie, ook over de andere beweeggroepen en opgave voor het zwemmen kan men telefonisch contact opnemen met de coördinatie, met Jitske, telefoon 0313 652 593.