89% van de Gelderlanders neemt maatregelen tegen gevolgen klimaatverandering

66% van de inwoners van Gelderland heeft direct te maken gehad met vorm van wateroverlast;
Ingrijpen in natuur om gevolgen klimaatverandering tegen te gaan mag (60%);
60% wil meer tips over wat ze zelf kunnen doen.

Den Haag, 18 februari 2019 – Inwoners van Gelderland voelen de urgentie om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering en extreme weersomstandigheden. En zien hierdoor in dat goed waterbeheer belangrijk is. Tweederde van de Gelderlanders heeft zelf weleens te maken gehad met wateroverlast (ondergelopen tuinen (21%), kruipruimtes (10%), kelder (10%) of begane grond van de woning (2%). Veilige dijken, het afvoeren van water bij slecht weer door bijv, goede riolering, vindt men belangrijke thema’s. Daarnaast wil 60% van de inwoners van Gelderland best ingrijpen in de natuur, om daarmee overstromingen te voorkomen. Door de droge zomer en het extremere weer beseffen mensen ook dat er meer maatregelen nodig zijn om ons land te beschermen tegen klimaatverandering. In aanloop naar de Waterschapsverkiezingen op 20 maart onderzocht Ruigrok NetPanel voor de Unie van Waterschappen hoe de Nederlander omgaat met water.

Eigen verantwoordelijkheid
Gelderlanders staan ervoor open zelf iets te doen tegen de gevolgen van klimaatverandering of doet dit al. Veel mensen passen het eigen gebruik van water aan: ze douchen korter (69%), sproeien minder vaak de tuin (54%), wassen minder vaak zelf de auto (62%) en zijn bereid aanpassingen te doen om regenwater beter af te voeren, door tegels in de tuin te vervangen door groen (34%) of een regenton te plaatsen (28%). Ook wil 60% van de Gelderlanders graag (meer) tips en informatie over wat ze zelf kunnen doen, en geven zij aan het een goed idee te vinden dat het waterschap onderwijs aanbiedt op scholen over het beheer en de bescherming van water (48%).

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: “We zijn blij dat mensen de noodzaak van goed waterbeheer zien en aangeven zelf ook iets te willen doen. Nergens ter wereld hebben mensen zo’n speciale band met water als in Nederland. We wonen, werken en recreëren er mee. In Nederland beheren de waterschappen de dijken, sloten en plassen. We zorgen voor waterveiligheid, voor schoon en voldoende water. Nederland heeft te maken met grote uitdagingen. Waterschappen merken dagelijks de gevolgen van klimaatverandering met extremer weer en een steeds sneller stijgende zeespiegel. Zonder bestrijding van de oorzaak is het dweilen met de kraan open. Daarom investeren we als waterschappen om samen met overheden, bedrijven en burgers de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. De manier waarop we dat doen, daar hebben mensen invloed op.”

Innovatief waterschap
Waterschap Vallei en Veluwe is een pilot gestart om te onderzoeken hoe koolstof gebruikt kan worden om meer medicijnresten uit het rioolwater te halen. Die koolstof produceren ze in hun eigen rioolwaterzuivering, uit wc-papier. In doorgespoeld wc-papier zit namelijk cellulose, een bindmiddel waarmee je bijvoorbeeld asfalt, isolatiemateriaal of kozijnen kunt maken. Maar die cellulose kun je ook gebruiken om koolstof te produceren. De pilot van Waterschap Vallei en Veluwe is een wereldprimeur. De verwachting is dat de actieve kool vanaf eind 2019 medicijnresten haalt uit het rioolwater van Ede.

Verkiezingen
Op woensdag 20 maart zijn de waterschapsverkiezingen. Neem een kijkje op MijnStem.nl om te zien wat er te kiezen valt.

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Ruigrok NetPanel. Onder het algemeen Nederlands publiek van 18 jaar en ouder. De vragenlijst is afgelegd onder 2105 respondenten (waarvan 199 in Gelderland representatief naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en provincie door middel van kwantitatief online onderzoek in de periode van 14 januari 2019 t/m 28 januari 2019