Actie Faunabescherming tegen jaar­lijkse sluiting Kroon­domein

De Stichting Faunabescherming Nederland plaatst op zaterdag 15 september een paginagrote advertentie in dagblad Trouw “De Brief voor de Koning”. Het is een oproep aan Koning Willem Alexander om Kroondomein Het Loo niet langer te sluiten tijdens het jachtseizoen, maar jaarrond open te stellen conform de wens van een meerderheid van de Tweede Kamer.

Het kabinet maakte deze week bekend, dat zij een eerder aangenomen motie van de Tweede Kamer niet gaat uit voeren, en naast zich neerlegt. Daarmee negeert het kabinet de wens van een Kamermeerderheid.

Dit betekent dat buiten het zicht van het publiek het Koninklijk jachtgezelschap ongestoord van 15 september tot 25 december 2018 kan jagen op de verschillende dieren die daar leven, zoals edelherten, wilde zwijnen , reeën en moeflons.

Verder vraagt de Faunabescherming om amnestie voor de dieren die in het Kroondomein leven. Met name de edelherten, wilde zwijnen en de reeën liggen onder vuur in het gebied, aldus de Faunabescherming.

Sinds de drijfjacht op wilde zwijnen na acties van De Faunabescherming in 2001 wettelijk verboden werd, en kort nadat het Koninklijk Huis vrijwillig van die jachtvorm had afgezien omdat ze die als ‘ niet-effectief’ bestempelde, lijkt er een intensieve lobby op gang gebracht vanuit de jagerswereld om drijf- en drukjacht opnieuw mogelijk te maken.

Volgens de Faunabescherming neemt in de aanloop naar het jachtseizoen, het aantal berichten exponentieel toe over verkeersongelukken die door wilde zwijnen veroorzaakt zouden worden. Maar ook berichten over Afrikaanse varkenspest die door wilde zwijnen verspreid zou worden, en over schade aan landbouwgewassen die wilde zwijnen zouden veroorzaken.

De sluiting van het Kroondomein Het Loo, is in strijd met de wens van een meerderheid in de Tweede Kamer, en de geest van de schenking in 1959 van het gebied door Koningin Wilhelmina aan het Nederlandse volk.

De Faunabescherming zal zaterdagmiddag samen met de Partij voor de Dieren actie voeren tegen de sluiting van het Kroondomein, en heeft de Koning gevraagd aanwezig te willen zijn in het kader van een open lucht audiëntie.

PvdD Kamerlid Femke Merel van Kooten zal het net gesloten Kroondomein demonstratief openen en demonstranten zullen een bewerkte versie van het lied van Koppestok, over de herinname van Den Briel, ten gehore brengen.

https://www.faunabescherming.nl/cms/wp-content/uploads/2018/09/Faunabescherming-Advertentie-Trouw-De-Brief-voor-de-Koning.pdf