Actualisatie nodig door nieuwe wetgeving en inzichten

Maandag 1 april: informatiebijeenkomst Woonvisie
Brummen/Eerbeek – De Woonvisie van de gemeente Brummen is toe aan een update. Daarom houdt de gemeente een informatiebijeenkomst op maandag 1 april van 19.00 tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Engelenburgerlaan 31 in Brummen. Inwoners zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De bijeenkomst is vooral informerend, maar er is ook ruimte om aanvullende ideeën en dilemma’s aan te dragen.De gemeente heeft de Woonvisie 2016–2025 een paar jaar geleden opgesteld samen met de woningstichting en huurdersbelangenvereniging. Ook inwoners en andere belangenorganisaties hebben uitgebreid mee kunnen praten. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben zij aangegeven hoe Brummen er in 2025 uit moet zien op het gebied van wonen. En welke onderwerpen belangrijk zijn om dit te bereiken.

Toekomstbeeld blijft overeind
De Woonvisie beschrijft dus een wensbeeld voor de toekomst. Dit blijft overeind. Net als de pijlers die hierbij belangrijk zijn. De Woonvisie wordt dus niet helemaal herschreven, maar aangepast aan nieuwe wetgeving en technische inzichten. De belangrijkste ontwikkelingen zijn:

• Wetgeving rondom het scheiden van wonen en zorg. Met als doel: mensen moeten langer zelfstandig thuis blijven wonen, met meer zorg aan huis. Ook kan er behoefte zijn aan bijzondere woonvormen.
• Duurzaamheid: 95% van de woningvoorraad staat er al. Dit betekent dat verduurzamen vraagt om aanpassingen van bestaande huizen. Mensen moeten zich hiervan meer bewust worden.
• Vraag en aanbod: zijn deze nog goed op elkaar afgestemd? Het is goed om inzicht te krijgen in de woningmarkt en te onderzoeken aan welke woningen in de toekomst nog behoefte is.

De woonvisie gaat niet over individuele woningbouwplannen en -locaties. Na de update stelt de gemeente richtlijnen op voor nieuwe woningbouwinitiatieven. Deze dienen als toetsingskader voor woningbouwplannen.

Aanmelden
Aanmelden voor de informatieavond kan tot uiterlijk 22 maart met een e-mail aan m.peters@brummen.nl. Aanmelders krijgen voor de bijeenkomst een startnotitie over de update van de woonvisie. Hierin staat meer informatie over de huidige woningmarkt en de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Meer informatie staat ook op www.brummen.nl onder Bouwen en Wonen, Woonvisie.