Advies Verkenner Muus Groot: formatie Lokaal Belang, VVD, PvdA en CDA

De tweede openbare bespreking over de voortgang van de coalitievorming in de gemeente Brummen vond woensdagavond 11 april plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Franklin Blog de voorzitter van Lokaal Belang kon deze avond niet aanwezig zijn i.v.m. persoonlijke omstandigheden, Mame Douma de fractievoorzitter van Lokaal Belang opende daarom de bijeenkomst.

Verkenner Muus Groot gaf aan met alle fracties gesproken te hebben, en deed verslag van zijn bevindingen. De raadsgriffier, mevrouw Ulfman, heeft van al die gesprekken een verslag gemaakt.

Het advies van Muus Groot is, om een coalitie te vormen met Lokaal Belang, PvdA, CDA en VVD.
Verslag Muus Groot

Lokaal Belang is bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij geworden, en daarom neemt Lokaal Belang vanaf nu de leiding bij de coalitiebesprekingen. De verwachting is dat deze besprekingen voorspoedig verlopen, en dat er snel duidelijkheid komt over de te vormen coalitie.

Pouwel Inberg woordvoerder/onderhandelaar van GroenLinks liet weten dat GroenLinks de bevindingen van verkenner Muus Groot respecteert, maar wel teleurgesteld is, om als nieuwe partij met 3 zetels in de gemeenteraad van Brummen niet te mogen deelnemen aan de onderhandelingen die moeten leiden tot een coalitievorming, terwijl de kiezer in de gemeente Brummen een duidelijk signaal heeft afgegeven.

Mame Douma fractievoorzitter van Lokaal Belang bedankte verkenner Muus Groot voor het gedane werk, en na het beantwoorden van een paar vragen, sloot hij de bijeenkomst, en  bedankte hij iedereen voor zijn of haar aanwezigheid.