Adviesgroep samenwerking vv Oeken / Sportclub Brummen

Vv Oeken en Sportclub Brummen zijn sinds twee jaar in een succesvol samenwerkingstraject gestapt, begonnen met het meiden- en damesvoetbal en vervolgens uitgebreid met het gehele jeugdvoetbal bij besluit van maart 2017.

De beide besturen hebben de wens uitgesproken om in beeld te brengen hoe verdere intensivering van de samenwerking vorm gegeven zou kunnen worden. Hiertoe hebben beide besturen een gezamenlijke adviescommissie samengesteld. Het doel van deze adviescommissie is om handzame adviezen uit te brengen aan de beide besturen aangaande een structurele samenwerking tussen beide verenigingen.

De opdracht van de commissie is het voorbereiden en uitvoeren van dit onderzoek. Middels een startnotitie is het kader/randvoorwaarden waarbinnen de verdere ontwikkeling van de samenwerking zal worden uitgewerkt beschreven. De commissie start in augustus 2017 en het eindrapport wordt verwacht in juni 2018.

De commissie bestaat uit een viertal leden waarbij elke vereniging vertegenwoordigd is door twee leden, dit zijn:

  • Edwin Oosterveen (lid vv Oeken)
  • Robert Middendorp (lid Sportclub Brummen)
  • Ronald Pikaar (lid vv Oeken)
  • Wilfred Brom (lid Sportclub Brummen)

De besturen van vv Oeken en Sportclub Brummen wensen de commissie veel succes met het uitvoeren van haar opdracht en zeggen volledige medewerking toe aan de commissie. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de voorzitters van beide verenigingen.

Leden en ouders van jeugdleden die bruikbare suggesties hebben voor de adviesgroep kunnen deze delen via:
samenwerking@sjo-oeken-brummen.nl.