Afrikaans kinderkoor op het P@rk

Het Afrikaans kinderkoor bij ons op school op bezoek. Voordat de leerlingen naar de klas konden gaan stond het koor op het schoolplein een fantastisch optreden te geven. Na 15 minuten konden alle leerlingen naar binnen en kregen alle groepen die dag muziekworkshops van de kinderen van het koor.De bovenbouw leerlingen gingen ’s middags praten met het koor over het leven in Afrika en in Nederland.Rond 14:00 uur mochten alle ouders, broertjes, zusjes en alle andere mensen die het leuk vonden om langs te komen, kijken naar een spectaculair optreden van het koor. Als laatst hebben ze met alle leerlingen een lied gezongen en samen gedanst.

Daarna konden er nog leuke souvenirs gekocht worden, die het koor had meegenomen. Of een zelfgemaakte Afrikaanse knutsel van een leerling.
Dit bezoek had een speciale reden en dat is geld inzamelen voor de Stichting UP4S (Up For Us). Deze stichting probeert d.m.v. schoolbezoeken in Nederland geld in te zamelen.. De stichting biedt wees – en kansarme kinderen in Oeganda

een warm thuis en een goede schoolopleiding.
Het was een hele speciale dag, die we niet snel zullen vergeten. En bovendien hebben we een bedrag van maar liefst €1000,- opgehaald.