Algemene Leden Vergadering Gymnastiekvereniging Kracht & Vlugheid

Op donderdag 18 april 2019 vindt de algemene ledenvergadering van de gymnastiekvereniging Kracht & Vlugheid plaats in de Tjark Riks, Derickxkamp 2 om 20.00 uur. Tijdens deze vergadering zal het jaarverslag en de jaarrekening van 2018 voorgelegd worden en zal er een nieuwe kascommissie aangesteld worden. De penningmeester zal een voorstel doen voor het verhogen van de contributie.Een belangrijk onderdeel van de vergadering is het aftreden en aanstellen van bestuursleden. Graag nodigen wij onze leden uit om aanwezig te zijn bij de algemene leden vergadering om samen naar de toekomst van Kracht & Vlugheid te kijken.