ANWB-leden in Gelderland: geef verkeersveiligheid prioriteit

ANWB-leden in de provincie Gelderland vinden verkeersveiligheid het belangrijkst voor de nieuwe Statenperiode. Van de Gelderse leden is 58% voor een strengere verkeershandhaving en ruim de helft wil dat fietspaden en wegen veiliger worden.Dat blijkt uit een ledenonderzoek dat de ANWB in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in alle provincies heeft gehouden. In het onderzoek zijn vier thema’s onderzocht die onze leden belangrijk vinden en waarvoor de provincie een bijzondere verantwoordelijkheid draagt. De thema’s zijn verkeersveiligheid, bereikbaarheid en infrastructuur, fietsen, ruimte voor recreatie en toerisme.

In lijn met de prioriteit voor verkeersveiligheid en voor het veiliger maken van fietspaden ligt de relatieve onvrede van de leden met het onderhoud van fietspaden: een derde van de Gelderse leden is hierover niet tevreden. Leden hechten meer belang aan onderhoud van fietspaden en wegen dan aan bijvoorbeeld uitbreiding van wegen.
De leden die op open vragen hebben gereageerd noemen noemen vaak ‘meer snelfietsroutes’ als kansrijk. Dit zal de verkeersveiligheid voor- en de doorstroming van fietsers ten goede komen.

De ANWB vraagt de Provinciale Staten om in de besprekingen rondom het nieuwe coalitieakkoord rekening te houden met de uitkomsten van dit onderzoek. In totaal hebben 5490 leden aan het onderzoek meegedaan, onder wie 666 respondenten uit Gelderland.

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op www.anwb.nl/provincialeverkiezingen2019