Besluitvormende vergadering op 21 november Vier inhoudelijke onderwerpen op gemeenteraadsagenda

De onderwerpen die aan bod komen tijdens de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 21 november zijn weer bekend. Van de vier inhoudelijke voorstellen komt er één als bespreekstuk aan bod. De overige drie zijn hamerstukken. Overigens is het de verwachting dat de agenda van deze besluitvormende raadsvergadering in de komende dagen nog wordt aangevuld. Een aantal politieke partijen doet op korte termijn een voordracht voor het benoemen van nieuwe wethouders.

De vergaderstukken vindt u op de website www.brummen.nl/gemeenteraad. Ook liggen er voor belangstellenden binnenkort weer exemplaren klaar bij de receptie van het gemeentehuis en het Eerbeekse Servicepunt. De besluitvormende bijeenkomst is zoals gebruikelijk openbaar en begint om 20.00 uur. U bent van harte welkom de bijeenkomst bij te wonen. Inspreken tijdens de raadsvergadering is niet mogelijk. De raadsfora zijn hiervoor het uitgelezen moment.

Hamerstukken De agenda kent enkele vaste agendapunten, waaronder de lijst van ingekomen stukken. Drie voorstellen staan op de agenda als ‘hamerstuk’. Dit betekent dat naar verwachting over deze voorstellen een besluit genomen zonder dat de gemeenteraad daarover inhoudelijk in debat gaat. Tijdens het raadsforum op 7 november is namelijk gebleken dat alle fracties dit voorstel steunen. Het gaat om een coördinatieregeling voor de verplaatsing van de Aldi van de Zutphensestraat naar het pand van Verrij Wonen aan de Mercuriusweg, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling voor GGD Noord- en Oost Gelderland en de aanpassing van het lidmaatschap werkgeversvereniging van de regionale vervoersdienst PlusOV.

Bespreekstuk Een onderwerp dat wel besproken gaat worden, voordat daarover een besluit wordt genomen zijn de belastingverordeningen 2020. De hoogte van leges en tarieven bij deze verordeningen vloeien overigens voort uit de vaststelling van de programmabegroting 2020 op 31 oktober.