Bestemmingsplan rampzalig voor Eerbeek

Ingezonden brief/opiniestuk

Op 15 maart jl. heeft de Raad van de gemeente Brummen het Bestemmingsplan Eerbeek (BE) aangenomen. Dit plan had echter in zijn huidige vorm nooit aan de Raad ter stemming mogen worden voorgelegd. De PvdA-wethouder voor ruimtelijke ordening heeft dit volstrekt onvoldragen product toch aan de Raad durven te presenteren.

Het BE is van een monsterlijke omvang: ruim 2.000 pagina’s. Het is daarom praktisch niet te lezen, laat staan te bestuderen en beoordelen. Maar het gaat hier wel om een bestemmingsplan dat niet alleen cruciaal is voor de vitaliteit van Eerbeek maar waarvan een aantal uiterst negatieve gevolgen – met name de financiële risico’s – álle inwoners van de gemeente Brummen raken.

Door vele onzekerheden en open einden in het BE zullen ruimtelijke ontwikkelingen in Eerbeek nu opnieuw met jaren worden vertraagd in plaats van bevorderd. Slopende juridische gevechten (Raad van State) zullen alleen maar verliezers opleveren. En de financiële tekorten – die vele miljoenen kunnen belopen – zullen uiteindelijk worden afgewenteld op de burgers.

Bij een dergelijk diepingrijpend bestemmingsplan is het essentieel dat een goede balans wordt bereikt tussen de belangen van burgers, ondernemers en industrie. Naar de burgers is echter totaal niet geluisterd. Het zal daarom noodzakelijk zijn om allereerst het verloren gegane vertrouwen van de burgers terug te winnen.

De laatste weken is mij meermalen gevraagd om een stemadvies voor de verkiezingen van 21 maart.  Als Eerbekenaar (en geen lid van een politieke partij) zal ik zeker niet gaan stemmen op de (intern ruziënde) PvdA die het BE heeft doorgedrukt, en evenmin op de al te gretig meewerkende coalitiepartijen CDA en Lokaal Belang. Oppositiepartij VVD heeft helaas ook ingestemd met het BE, zij het pas nadat een aantal verbeteringen waren afgedwongen. De kampioen is voor mij D66, dat het lef had om keihard tegen te stemmen. Los van dit stemgedrag is het vooral de bedrijfsmatige aanpak bij D66 die mij aanspreekt. Dit betekent het ontwikkelen van goed onderbouwde, breed gedragen plannen voor de langere termijn. De hierbij vereiste FINANCIËLE DISCIPLINE is juist ook bij het BE van eminent belang. Niet alleen voor Eerbeek maar voor de hele gemeente Brummen lijkt het mij een goede zaak dat D66 meer invloed krijgt op de lokale politiek. DAAROM GAAT MIJN STEM NAAR D66.

Kees Roelands
Eerbeek

De redactie van RTV Veluwezoom is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de ingezonden brief/opiniestuk.
Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat.
Een brief/opiniestuk wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is.

Huisregels Ingezonden Brief/opiniestuk

Redactie RTV Veluwezoom