Bestuur Stichting Sportkompas Gemeente Brummen stapt uit onvrede op.

Ingezonden brief/opiniestuk

De vier langstzittende bestuurders van Stichting Sportkompas Willem Elshof, Wessel van Soest, Mark Donatz en Natale David, die onlangs besloten hun vrijwilligerswerk per 1 januari 2019 te beëindigen, hebben vandaag in een gesprek met het College van de Gemeente Brummen de reden van hun vertrek toegelicht.

Daarnaast hebben deze bestuurders de fractievoorzitters van alle partijen verzocht om samen in kleine kring met elkaar om de tafel te gaan zitten om ook met hen dit te kunnen delen. Het Raadsforum, zoals voorgesteld door enkele partijen, is naar de mening van het bestuur van SSK geen plaats om met elkaar in gesprek te kunnen gaan en maar meer een plek  om een statement af te leggen waardoor uitwisseling van gedachten en ideeën niet uit de verf zal komen.

Helaas, ook na meerdere pogingen bleken Democratisch Brummen, VVD en D 66 slechts bereid om zo’n gesprek  individueel in hun fractie te laten plaatsvinden. Ondoenlijk voor het bestuur om haar grieven, bezwaren maar ook positieve adviezen voor de toekomst, naast aan het College ook nog eens 7 keer aan alle fracties te gaan uitleggen. Bovendien is een discussie onderling daarmee onmogelijk. Het bestuur van SSK is hier ontstemd over en vindt het veelzeggend over de houding van de lokale politiek .

Oorspronkelijk meende SSK samen met Gemeente en politiek voor dezelfde maatschappelijke belangen te staan, maar de gang van zaken het laatste jaar heeft aan SSK duidelijk gemaakt dat dit niet het geval lijkt te zijn. SSK werd danig in de steek gelaten.

SSK heeft een aantal keren het gevoel gekregen onderdeel te zijn geworden van politieke steekspellen, waarbij het niet zozeer om SSK ging, maar er andere redenen speelden, zoals waarschijnlijk bij de laatst ingediende motie van Democratisch Belang het geval was. Hierdoor wordt er onterecht een negatief beeld van SSK voor de buitenwereld gecreëerd. SSK wenst hiervan niet de speelbal te worden en ook dit is dan ook mede de reden geweest voor de bestuursleden om op te stappen om daarmee een duidelijk signaal af te geven.

De bestuursleden hebben naar hun mening in het belang van het voortbestaan van de stichting deze grote en niet mis te verstane stap genomen en hopen met dat signaal te bereiken dat er uiteindelijk er meer snelheid, besluitvaardigheid en draagvlak komt van gemeente en politiek.

De ambitie van de stichting en de ambitie van de gemeente en de politiek houden geen gelijke tred waardoor het onmogelijk is voor de stichting om optimaal te functioneren. Te vaak is SSK afhankelijk van de vertragingen die zij telkens weer oploopt. Zo is er bijvoorbeeld pas begin dec 2018  duidelijkheid van gemeente gekregen over de financiële bijdrage 2018 aan SSK terwijl het jaar zo goed als voorbij is. Ondernemen op deze wijze is haast niet mogelijk.

De afwijzing door de raad van het voorstel om SSK  € 50.000 meer subsidie te verstrekken, bestemd voor de locatie Rhienderoord, zoals in het adviesrapport van Synarchis heel duidelijk gesteld is, en dit in tweede instantie na een nieuwe motie mogelijk ook weer op de lange baan te schuiven, is voor de bestuursleden de bekende druppel geweest. SSK voelt zich er na deze beslissing alleen in staan, terwijl het om politieke keuzes gaat.

Men kan zich ook afvragen of er zo met enthousiaste vrijwillige bestuurders moet worden omgegaan. Bovendien is er geen enkele handreiking of toenadering gekomen uit de politiek over hoe de stichting dan wel om zou moeten gaan met zo’n komend tekort. Na 10 tot 7 jaar vrijwilligerswerk door de vier bestuursleden en totaal geschat 8000 uur pro-deo tijdsinvestering van deze vier, is het tijd om dit gebaar te maken in de hoop dat SSK een betere toekomst zal krijgen.

Aan het enthousiaste en bekwame personeel van de stichting zal dat zeker niet liggen en met name met een gewijzigde positievere inzet van gemeente en politiek moet dat kunnen lukken.

De redactie van RTV Veluwezoom is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de ingezonden brief/opiniestuk.
Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat.
Een brief/opiniestuk wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is.

Huisregels Ingezonden Brief/opiniestuk

Redactie RTV Veluwezoom