Bestuurwisseling Dorpsraad Eerbeek-Hall

De start van 2018 bracht voor Dorpsraad Eerbeek-Hall direct een gewijzigde samenstelling van het bestuur met zich mee. Berend Klok, die 6 jaar zeer actief, prettig en uitnodigend heeft meegedraaid, heeft nl. per 1 januari jl. afscheid genomen.

Berend is lijsttrekker van de locale PvdA  geworden en, zeker met de gemeentelijke verkiezingen in het vooruitzicht, is dat niet te combineren met het lidmaatschap van Dorpsraad Eerbeek-Hall. Met mooie woorden en presentjes is aan zijn vertrek aandacht besteed en is hem succes gewenst in de locale politiek.

Het is erg fijn de inwoners in dit bericht ook gelijk te kunnen laten weten dat een ‘oud gediende’ zich heeft gemeld die, per gelijke datum, de vrijkomende plaats in wil nemen. Degene is Wim Blom, woonachtig aan de Kanaalweg.

Wim heeft jaren geleden zich ingezet voor -toen nog- Wijkraad Werfakker en stond mede aan de wieg van de oprichting van Dorpsraad Eerbeek-Hall. Het bestuur is blij dat een dergelijke ervaren inwoner het team komt versterken.

Op 24 januari a.s. vergadert DEH ‘s avonds voor het eerst in de vernieuwde samenstelling. Dat betekent niet dat het bestuur compleet is, er is nog altijd behoefte aan nieuwe mensen die willen meedoen. Aanmelding kan bij een van de leden of via info@dorpsraadeerbeek-hall.nl (Bron: Dorpsraad Eerbeek-Hall).