Bezoek de bijeenkomsten van politieke fracties

Voorbereidingen raadsvergadering in de zeven fracties

Het gemeenteraadswerk wordt met veel enthousiasme uitgevoerd door negentien gekozen raadsleden. De besluitvormende raadsvergadering is het maandelijkse hoogtepunt. Maar ook voordat er besluiten worden genomen kunt u uw invloed aanwenden. Bijvoorbeeld door contact op te nemen met raadsfracties of door een vergadering van een fractie te bezoeken. Na de verkiezingen van maart 2018 bestaat de Brummense raad uit zeven fracties: VVD, Lokaal Belang, PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en Democratisch Brummen.

Voorafgaande aan forum- en raadsvergaderingen bereiden de zeven politieke fracties zich gedegen voor op de officiële raadsvergaderingen. Dit doen zij tijdens fractievergaderingen die op maandag- of dinsdagavond (in de week van een forum of besluitvormende raadsvergadering) worden gehouden. Wie dat wil kan in een fractievergadering zijn of haar mening kenbaar maken over onderwerpen die bijvoorbeeld op de (raads)agenda staan. Hieronder staan de contactgegevens van de zeven fracties in de Brummense raad, zodat u contact met hen kunt opnemen als u vragen heeft of een fractievergadering wilt bezoeken.

PvdA                                        Website www.brummen.pvda.nl /  Telefoon: (0313) 79 59 00

VVD                                          Website www.vvdbrummen-eerbeek.nl / Telefoon: (06) 50 50 58 72

CDA                                          Website www.cdabrummen.nl / Telefoon: (06) 53 70 38 16

Lokaal Belang                          Website www.lokaalbelangbrummen.nl / Telefoon: (06) 28 16 58 39

GroenLinks                              Website www.brummen.groenlinks.nl / Telefoon: (06) 52 47 00 25

D66                                            Website www.brummen.D66.nl / Telefoon: (06)  47 54 45 11

Democratisch Brummen         Website www.democratischbrummen.nl / Telefoon (06) 50 20 32 90

Meer informatie over het werk en de vergaderingen van de gemeenteraad vindt u op de speciale pagina over de gemeenteraad op de website
www.brummen.nl. Uiteraard kunt u ook uw vraag stellen aan de griffie van de gemeenteraad. Onveranderd is overigens de mogelijkheid om tijdens een forum mee te praten over een onderwerp dat op de agenda staat. Ook kunt u een vraag stellen of een kwestie aankaarten dat niet op de agenda van een forum staat.