Bloembakken voorkomen parkeren ‘Stuivenburchplein’

Einde aan onveilige situaties voor voetgangers en fietsers

Uiterlijk volgende week komen er zo’n 18 bloembakken te staan op de strook langs het plein aan de Stuijvenburchstraat in Eerbeekse centrum. Dit om parkeren op deze strook en daarmee onveilige verkeerssituaties te voorkomen.

De Stuijvenburchstraat en omgeving hebben in 2016 een flinke opknapbeurt gekregen. Hierdoor is een plein ontstaan, met meer ruimte voor winkelend publiek en terrassen. Maar regelmatig parkeren automobilisten op de strook langs het plein. Dit is niet toegestaan, want het levert onveilige situaties op voor voetgangers, fietsers en mindervaliden. Flyers uitdelen, mensen persoonlijk aanspreken en handhaving hebben niet geleid tot een blijvende oplossing van het probleem. Daarom  heeft de gemeente besloten het parkeren op deze strook onmogelijk te maken door bloembakken te plaatsen.

Parkeren in centrum Eerbeek

Rondom het winkelgebied Stuijvenburchstraat en omgeving zijn verschillende parkeergelegenheden. Langs de Stuijvenburchstraat zelf zijn parkeervakken, waarvan een deel in een blauwe zone. Dit betekent:

  • uitsluitend parkeren in de aangeduide vakken
  • gebruik parkeerschijf is verplicht (maximaal 2 uur parkeren)
  • het is niet toegestaan (deels) te parkeren op trottoirs, rijbaan en in bochten

Parkeren kan ook op de Wasacker, in de Stationsomgeving en op het Kerstenterrein (deze laatste parkeergelegenheid is korte tijd niet beschikbaar vanwege saneringswerkzaamheden).

Over het plaatsen van de bloembakken is afstemming geweest met Ondernemersvereniging Eerbeek, Veilig Verkeer Nederland, Dorpsraad Eerbeek-Hall en de politie. Meer informatie over de ontwikkelingen in Eerbeek en het samenhangende programma Ruimte voor Eerbeek vindt u op de speciale webpagina www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek.