Nieuwsbrief gemeente Brummen

Doelgroep Voor- en Vroegschoolse Educatie wordt verbreed

In 2020 bleek dat het aantal doelgroepkinderen voor Voor- en Vroegschoolse Educatie flink lager is geworden. Daarom heeft het college van Brummen deze week besloten de doelgroep voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) te verbreden. Tot nu toe…

vroeg- en voorschoolse educatie

Inwoners geven mening over afvalinzameling

Inwoners zijn (zeer) tevreden over de inzameling van onder andere papier en restafval. Ook de informatievoorziening van de gemeente en Circulus Berkel over afvalinzameling wordt door de meeste inwoners als positief ervaren. Inzameling van grof…

Inwoners geven mening over afvalinzameling

Lockdown verder aangescherpt vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten

Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarnaast zijn er andere varianten van het virus waar zorgen over bestaan. Er zijn extra maatregelen nodig om die…

Lockdown verder aangescherpt

Opgewekt Brummen: Praat met ons mee over het lokale zon- en windbeleid

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Een jaar waarin wij samen met jou stappen willen zetten voor een duurzaam morgen. Dit doen wij bijvoorbeeld door een lokaal zon- en windbeleid vast te stellen. Denk je met ons mee? Waar is ruimte voor…

Praat met ons mee over het lokale zon- en windbeleid

Gemeente bespreekt Uitgangspuntennota GGD

De GGD in onze regio heeft haar uitgangspunten voor 2022 in een notitie opgenomen. De regionale gezondheidsdienst vraagt nu de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten hierop te reageren. Het college van burgemeester en wethouders stelt de…

GGD

GemeenteThuis en bekendmakingen

Op vrijdag verschijnt GemeenteThuis in het Brummens/Eerbeeks Weekblad. Bekijk oudere uitgaven van GemeenteThuis op onze website. De officiële bekendmakingen leest u digitaal op www.overheid.nl.

Team voor Elkaar

Team Voor Elkaar zorgt dat inwoners van gemeente Brummen waar nodig worden ondersteund en precies de hulp krijgen die nodig is om mee te doen in onze samenleving. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 0575-568 568. Daarbuiten blijft het Team voor spoed- en crisissituaties bereikbaar. Kijk voor meer info op Samengoedvoorelkaar.nl.

Gebruik gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor deze nieuwsbrief.