Nieuwsbrief gemeente Brummen

Gesloten met Pasen

Op vrijdag 19 april (Goede Vrijdag) en maandag 22 april (tweede paasdag) zijn het gemeentehuis in Brummen en het Servicepunt in Eerbeek gesloten.  Op deze dagen is het gemeentehuis alleen voor calamiteiten telefonisch bereikbaar via ons nummer…

gemeentehuis met rhododendrons

Brummense Bikkel voor Kim Biezeman en Pieter Bolt

Woensdagavond 17 april reikte wethouder Jolanda Pierik de Brummense Bikkel uit. Dit jaar krijgen 2 jongeren deze bijzondere onderscheiding: de Leuvenheimers Kim Biezeman en Pieter Bolt. Zij ontvingen het jeugdlintje tijdens de algemene…

wethouder Jolanda Pierik, Pieter Bolt en Kim Biezeman

Gemeente steunt ‘Meer Muziek in de Klas Lokaal’

De gemeente steunt het programma “Meer Muziek in de Klas Lokaal”. Dit initiatief heeft als doel om het muziekonderwijs een vaste plek te geven op de scholen in de regio. Gisteren tekende cultuurwethouder Margriet Wartena namens het gemeentebestuur…

meer muziek in de klas lokaal: wethouder Wartena

Vernieuwde samenwerking gemeente en De Mollenhof

Ook in 2019 biedt De Mollenhof in Oeken dagopvang voor inwoners die ondersteuning nodig hebben. Door de gezellige, gemoedelijke sfeer en de professionele ondersteuning is De Mollenhof een prima plaats waar inwoners die extra zorg en ondersteuning…

Ondertekening afspraken De Mollenhof

Komende periode bomenkap

De komende periode worden er bomen gekapt in de gemeente Brummen. Dat doen we omdat de bomen te gevaarlijk zijn geworden. Daarmee voorkomen we mogelijke schade. De gemeente heeft hiervoor een kapvergunning. Eén keer per 3 jaar bekijken we alle bomen…

gekapte populieren

Levendige bijeenkomst Regionale Energiestrategie

Afgelopen dinsdag bezochten veel raadsleden uit de (Cleantech) regio een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategie. Ook de Brummense gemeenteraad was vertegenwoordigd.  Na een eerste informatieve bijeenkomst in november was deze bijeenkomst…

RES bijeenkomst

Stookverbod vanwege droogte

Het is al langere tijd droog en dat blijft volgens het weerbericht nog wel even zo.  In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland geldt op dit moment Fase 2 – Extra Alert. Dat betekent dat er een verhoogde kans op natuurbrandgevaar is. Het is…

natuurbrand

Korte voedselketens

Het Landschapsnetwerk Brummen werkt samen met agrariërs, zorginstellingen, bedrijven, inwoners en gemeente aan lokale voedselnetwerken. Dat betekent kortere voedselketens, waarbij boeren hun producten direct leveren aan inwoners en bedrijven in de…

Gemeente, Landschapsnetwerk Brummen en voedselcoördinator

Zesde nieuwsbrief over WaardeVOL Brummen

De zesde nieuwsbrief van WaardeVOL Brummen is uit. In deze nieuwsbrief een terugblik op de bewonersbijeenkomsten van 11 en 12 maart. Ook de vervolgstappen komen aan de orde. Verder een interview met Herman Blom, die jarenlang een melkveehouderij…

WaardeVOL Brummen

Fietsinformatiedag op 15 mei

Een Fietsinformatiedag voor senioren. Dat organiseert de fietsersbond op woensdag 15 mei in samenwerking met de gemeente Brummen en stichting Sportkompas. Het is een unieke eendaagse cursus voor 65-plussers die met plezier willen blijven fietsen. De…

fietsende oudere

Deelnemers Energietafel Buitengebied slaan handen ineen

Er zaten ongeveer 40 mensen aan de Energietafel Buitengebied van 3 april. De deelnemers hebben bijna allemaal concrete plannen om energiebesparende maatregelen te treffen in hun woning of agrarisch bedrijf of om zelf duurzame energie op te wekken….

Energietafel

Evenementenkalender

Benieuwd wat er te doen is in de gemeente Brummen? Kijk op de website van VVV Brummen-Eerbeek voor een overzicht van de evenementen of voor culturele activiteiten op de website van de Culturele Stichting.

GemeenteThuis en bekendmakingen

Op vrijdag verschijnt GemeenteThuis in het Brummens/Eerbeeks Weekblad. Bekijk oudere uitgaven van GemeenteThuis op onze website. De officiële bekendmakingen leest u digitaal op www.overheid.nl.

Team voor Elkaar

Team Voor Elkaar zorgt dat inwoners van gemeente Brummen waar nodig worden ondersteund en precies de hulp krijgen die nodig is om mee te doen in onze samenleving. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 0575-568 568. Daarbuiten blijft het Team voor spoed- en crisissituaties bereikbaar. Kijk voor meer info op Samengoedvoorelkaar.nl.

Gebruik gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor deze nieuwsbrief.