Nieuwsbrief gemeente Brummen

Bent u slachtoffer van de toeslagenaffaire?

Ook binnen onze gemeente zijn er gezinnen getroffen de toeslagenaffaire. Dit zijn naar verwachting ongeveer 11 gezinnen. Landelijk is al gebleken dat het aantal ouders dat is getroffen door het onterecht stopzetten van de kinderopvangtoeslag hoger is…

Belasting

Raadsforum op 5 november: online en 3 voorstellen

Op donderdag 5 november vindt een gecombineerd raadsforum plaats. De agenda van deze bijeenkomst telt diverse agendapunten, waaronder 3 concrete voorstellen waarover van de raad een besluit wordt verwacht. Een forumvergadering kan gezien worden als…

raad vergadert

Bomen worden weer gesnoeid

De buitendienst van de gemeente Brummen is momenteel bomen aan het snoeien. Dit werk wordt gedaan met behulp van een hoogwerker en zal nog enkele weken in beslag nemen. In de maand november worden er nog meer bomen worden gesnoeid door een aannemer….

Bomen worden weer gesnoeid

Berenschot presenteert onderzoeksrapport Sociaal Domein

Dinsdag 20 oktober heeft het onderzoeksbureau Berenschot het onderzoeksrapport over het sociaal domein aan het Brummense gemeentebestuur overhandigd. De gemeente had voor de zomer dit bureau gevraagd om een analyse uit te voeren naar hoe het sociaal…

Onderzoekrapport Berenschot

Meld u aan voor Auto van de straat

Staat uw straat ook vol met dure auto’s die voor het grootste gedeelte stilstaan? Al die ruimte die gebruikt wordt voor parkeerplekken in plaats van speeltuinen en groen. Ziet u dat ook liever anders? Meld uw straat dan aan voor Auto van de straat!…

Meld u aan voor Auto van de straat

Digitaal ‘werkbezoek’ aan Steunpunt Geld & Administratie

Vandaag, zaterdag 17 oktober, is het de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede, beter bekend als Wereldarmoededag. Voor wethouder Cathy Sjerps een extra aanleiding om nader kennis te maken met het steunpunt Geld en Administratie in onze…

digitaal werkbezoek Cathy Sjerps

Ruimte voor nieuwe woningen in Brummen

Vorig jaar is met woningstichting Veluwonen gewerkt aan plannen voor de bouw van 28 nieuwe woningen in Brummen, waarvan 21 huurwoningen. Deze woningen zijn gepland op de vrijgekomen schoollocaties aan de Sperwerstraat en de Troelstralaan. Door deze…

Ruimte voor nieuwe woningen in Brummen

Veren en loftrompetten voor Stichting Hall Bouwt

Tijdens de digitale raadsvergadering van donderdag 15 oktober kwamen de raadsleden complimenten te kort om het doorzettingsvermogen en de tomeloze inzet van Stichting Hall Bouwt te omschrijven. Door de unanieme vaststelling van het bestemmingsplan…

Veren en loftrompetten voor Stichting Hall Bouwt

Nieuwe nieuwsbrief Eerbeek-Loenen

Deze week is er weer een nieuwe digitale nieuwsbrief verschenen van het programma Eerbeek-Loenen 2030. Iedereen die belangstelling heeft voor dit samenwerkingsproject, kan zich gratis voor deze nieuwsbrief aanmelden via de website www.eerbeekloenen20…

Nieuwsbrief Eerbeek Loenen 2030

GemeenteThuis en bekendmakingen

Op vrijdag verschijnt GemeenteThuis in het Brummens/Eerbeeks Weekblad. Bekijk oudere uitgaven van GemeenteThuis op onze website. De officiële bekendmakingen leest u digitaal op www.overheid.nl.

Team voor Elkaar

Team Voor Elkaar zorgt dat inwoners van gemeente Brummen waar nodig worden ondersteund en precies de hulp krijgen die nodig is om mee te doen in onze samenleving. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 0575-568 568. Daarbuiten blijft het Team voor spoed- en crisissituaties bereikbaar. Kijk voor meer info op Samengoedvoorelkaar.nl.

Gebruik gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor deze nieuwsbrief.