Bouw scholencluster aan H.A. Lorentzstraat gaat van start

Alle procedures afgerond

Eerbeek – “Goed bericht voor de leerlingen van De Enk en de C. van Leeuwenschool.” Dat was de eerste reactie van wethouder Eef van Ooijen toen bekend werd dat alle juridische proce-dures rondom de bouw van de scholencluster aan de H.A. Lorentzstraat zijn afgerond.
”Dit betekent dat de schop nu daadwerkelijk de grond in kan en hopelijk de leerlingen met ingang van het schooljaar 2018/2019 hun intrek kunnen nemen in het nieuwe gebouw.” De wethouder laat weten dat de eerste voorbereidende grondwerkzaamheden inmiddels zijn gestart.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente in nauwe samenwerking met onder andere alle school-besturen werk gemaakt van de huisvesting van de basisscholen in onze gemeente.
Van Ooijen hier-over: ”De scholen worden geconfronteerd met veranderingen in het leerlingenaantal. Daarom is er gekozen om zoveel mogelijk flexibel en multifunctioneel te bouwen. Dit om in de komende jaren goed in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Zowel als het gaat om de behoefte aan ruimte als ook veranderingen in onderwijsvormen. Onze kinderen en hun leerkrachten verdienen moderne en flexibele faciliteiten. Ik ben blij dat dit nu ook voor de kinderen van De Enk en de C. van Leeuwenschool nabij is.”

Met deze ontwikkeling telt de gemeente Brummen eind volgend jaar drie moderne scholenclusters. In 2015 is het scholencluster aan de Sweelinckstraat gerealiseerd, waarin De Sprankel, De Triangel en een kinderopvangorganisatie zijn gehuisvest. Het scholencluster aan de Meengatstraat in Brummen, waarin de Oecumenische Basisschool en Expeditie 24/7 zijn gehuisvest, is dit voorjaar in gebruik genomen. Daarnaast zijn andere scholen, soms met een kleine aanpassing, ook weer up to date.

Afstemming werkzaamheden
De school wordt gebouwd op het perceel aan de H.A. Lorentzstraat waar voorheen de voormalige basisschool De Springveer was gevestigd. Het gebouw wordt centraal op het terrein gebouwd en de bestaande bomenstructuur blijft behouden. Aan de zuidzijde wordt de groenstructuur verstrekt. Het nieuwe gebouw wordt ook voorzien van een moderne gymzaal. De bouwwerkzaamheden worden zoveel mogelijk afgestemd met de geplande vervanging van het riool in de wijk. Dit om overlast voor de buurtbewoners zoveel mogelijk te beperken.

Vergunning nu onherroepelijk
De bouw van het scholencluster aan de H.A. Lorentzstraat is in de afgelopen jaren vertraagd vanwege de geur- en geluidsproblematiek in Eerbeek.
Nadat september 2016 een concept-PlanMER is gepresenteerd, bleek dat het scholencluster in alle varianten realiseerbaar was. Gelijktijdig met de keuze voor het voorlopig voorkeursalternatief, kon de procedure voor het scholencluster alsnog hervat worden. Dit op basis van een aanvraag omgevingsvergunning met een uitgebreide procedure. Dit proces is zorgvuldig doorlopen, waarbij ook gesprekken zijn gevoerd met omwonenden. Daarnaast is er een informatieavond gehouden.
Begin 2017 zijn de ontwerpstukken ter visie gelegd. In mei 2017 heeft de raad besloten de definitieve ‘verklaring van geen bedenkingen’ voor de omgevingsvergunning af te geven en is de vergunning vervolgens door het college verleend. Omdat er beroep tegen deze vergunning was ingesteld was deze nog niet onherroepelijk. De indiener heeft besloten het beroep in te trekken. De vergunning is daardoor onherroepelijk. Dit betekent dat niets de realisatie van het scholencluster aan de H.A. Lorentzstraat in de weg staat.