Brandbrief jeugdzorgwerkers aan toekomstige gemeenteraden in Nederland

Vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en werkgeversorganisatie Jeugdzorg Nederland doen met jeugdzorgprofessionals een oproep aan alle gemeenteraden in Nederland over de onhoudbare situatie in de jeugdzorg. Dit doen zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen met een brief aan alle gekozen raadsleden. FNV Zorg & Welzijn roept de 29.100 jeugdzorgprofessionals in Nederland op om massaal de brief mede te ondertekenen.

De vakbonden, werkgevers en de jeugzorgwerkers roepen de gemeenteraden op om in gesprek te gaan met de lokale en regionale jeugdzorgwerknemers- en werkgevers. Vooral de administratieve lasten, aanbestedingswaanzin, tarieven en  contractduur tussen zorgaanbieders en zijn de jeugdzorgpartijen een doorn in het oog.

Meer geld naar jeugdzorg

Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn: ‘Wij willen dat gemeenteraden na de verkiezingen in een coalitieakkoord of raadsprogramma deze knelpunten aan gaan pakken. De sector schreeuwt om meer geld. Het aantal en de zorgzwaarte van cliënten neemt toe. De werkdruk is afgelopen jaren gigantisch gestegen. Kinderen én werknemers zijn hiervan de dupe.’

De partijen willen dat er bij aanbestedingen langere zorgcontracten komen tussen gemeenten en aanbieders. De huidige, veelal kortlopende, contracten zorgen voor meer onzekerheid en onrust onder medewerkers en brengen de continuïteit van de jeugdzorg in gevaar.

Fair tarief voor kwaliteit

Bij goede jeugdzorg hoort ook een fair tarief. Met de huidige manier van aanbesteden lijkt het echter vooral om de laagste prijs te gaan en is er in de praktijk nauwelijks ruimte om te investeren in innovatie. Van der Aar: ‘Onder de race naar beneden om de laagste tarieven lijden zowel de werknemers als de kwaliteit van de jeugdzorg. Jeugdzorgmedewerkers en -organisaties willen goede zorg leveren in een gezonde werkomgeving; daarbij hoort een eerlijk tarief.’

De petitie en de brief aan de gemeenteraden kunnen jeugdzorgwerkers op de websites van de betrokken organisaties: www.fnv.nl/jeugdzorg
De brief kan tot en met 18 maart worden getekend en wordt de dag na de verkiezingen aangeboden aan alle gemeenteraadsleden.