Brummen gaat door met kerstboominzameling

Ook in 2020 organiseert de gemeente Brummen een kerstboominzameling. De afgelopen dagen bleek dat de inzamelingsactie een breed draagvlak heeft onder de inwoners, jong en oud. Het college heeft deze signalen ook opgevangen en vandaag besproken. Besloten is om de eerder genomen bezuinigingsmaatregel terug te draaien en, net als voorgaande jaren, kerstbomen in te zamelen.Op woensdag 8 januari 2020, tussen 13.30 en 16.30 uur, kunnen particulieren (kinderen en volwassenen) en verenigingen hun kerstboom weer inleveren. Elke ingezamelde boom levert 50 eurocent op. De kerstboominzameling is niet voor bedrijven bedoeld. Wilt u er zelf voor zorgen dat de pot/staander van de kerstboom af is?

De kerstbomen kunt u op de volgende plaatsen inleveren:

Brummen: – gemeentelijk afvaldepot Arnhemsestraat – dierenpark ’t Goor, Troelstralaan
Eerbeek: – grasveld hoek Volmolenweg/Poelkampstraat – groenstrook Kindcentrum De Sterrenbeek aan Derickxkamp

Verzocht wordt om bij grote partijen deze aan te bieden bij het gemeentelijk afvaldepot in Brummen.
Financieel gezond Brummen De voorgestelde bezuiniging was 1 van de 130 in beeld gebrachte maatregelen die vorig jaar zijn voortgekomen uit het traject ‘Financieel gezond Brummen’. Met dit traject is door het toenmalig college en de raad gekeken welke keuzes er nodig zijn om ondanks de lastige financiële situatie op een passende wijze invulling te geven aan de gemeentelijke taken. Met het vaststellen van de begroting op 31 oktober werd vorige week uitvoering gegeven aan dit voorstel. Het college stelt voor om, mede naar aanleiding van de reacties, de kerstbomeninzameling toch op eenzelfde wijze als voorgaande jaren te organiseren.