Brummen trekt regionaal op bij ‘vliegveld Lelystad’

De gemeente Brummen volgt de ontwikkelingen over de consequenties van de uitbreiding van vliegveld ‘Lelystad Airport’ op de voet. Omdat de uitbreiding van deze luchthaven gevolgen heeft voor meerdere gemeenten in de Stedendriehoek en Veluwe trekt Brummen hierbij samen op met regiogemeente en provincie. Zo heeft burgemeester Van Hedel de zorg die leeft bij inwoners in onze gemeente aangekaart bij gedeputeerde mevrouw Meijers en stemt Brummen informatie af binnen de regio Stedendriehoek (de Cleantechregio). Zo heeft het Brummense college deze week besloten om – evenals andere zes cleantechgemeenten –  een brief te ondertekenen die is gericht aan verantwoordelijk staatssecretaris Dijksma. In deze brief roepen deze gemeenten, samen met onder andere VNO-NCW Midden, luchthaven Teuge en Nationaal Paracentrum Teuge, het rijk op om routevariant B++ serieus te onderzoeken.
Het overleg dat in de afgelopen weken op diverse fronten over de gevolgen van de uitbreiding van vliegveld Lelystad is gevoerd, heeft geleid tot de toezegging van de staatsecretaris om nog eens kritisch te kijken naar mogelijke oplossingsrichtingen. Zo gaat het Engelse adviesbureau Helios een second opinion onderzoek uitvoeren en staat staatsecretaris Dijksma open voor verbetervoorstellen op de door haar gepresenteerde routevariant B+. Vanuit een aantal partijen waaronder de cleantechregio is een variant B++ gepresenteerd die een aantal belangrijke voordelen heeft. Zo wordt luchthaven Teuge en stiltegebieden op de Veluwe meer ontzien en zijn de vliegroutes 20 kilometer korter. Dit leidt tot minder verbruik van brandstof en CO2-uitstoot. Voor Gelderland en Overijssel leidt deze variant per saldo ook tot 90 procent minder geluidbelasting. In de verstuurde brief aan de staatssecretaris roepen de gemeenten, waaronder Brummen, het rijk op om deze ‘geoptimaliseerde variant’ verder te onderzoeken.

Overigens realiseert het college zich dat in de situatie van deze uitbreiding de juridische mogelijkheden beperkt zijn. Vandaar dat Brummen zich binnen de regio wil inzetten om bij de herindeling van het luchtruim in 2023 ervoor te zorgen dat onnodig laagvliegen wordt voorkomen.

Het Brummense college realiseert zich dat het vraagstuk rondom de uitbreiding van Lelystad Airport complex is en er uiteenlopende belangen en doelstellingen zijn. Reden te meer om samen met de regiogemeenten te pleiten voor een gedegen second opinion waarin alternatief B++ wordt meegenomen. De vlieghoogte boven onze gemeente bedraagt bij dit alternatief 9000 voet (circa 2700 meter). De B++ variant lijkt een positieve invloed te hebben op de mogelijke geluidsoverlast voor het Noordelijke deel van Brummen. Het vliegknooppunt boven Eerbeek blijft hier wel bestaan. Vandaar dat het college ook dit alternatief nog kritisch blijft volgen. Nadat de uitkomsten van de second opinion bekend zijn behoudt de gemeente Brummen de vrijheid om een eigen standpunt in te nemen. (Bron: gemeente Brummen)