Brummens Mannenkoor heeft nieuwe ereleden en huldigt jubilarissen

Na afloop van de algemene ledenvergadering van het Brummens Mannenkoor op 26 maart jl. in Plein Vijf zijn Wim Muller en Joop Mulderij benoemd tot erelid van het BMK vanwege hun bijzondere inzet voor het koor. Niet alleen is Wim Muller jarenlang secretaris geweest van het koor, ook heeft hij zich daarna op vele terreinen ingezet, zoals het inbrengen en bijhouden van de muziekstukken in Finale, het maken van posters en samenstellen van de programmaboekjes, het mede opstellen van het Jubileumboek in 2016.Ook is hij de dirigent van het Klein Koor dat jaarlijks op Eerste Kerstdag in het Zutphense Gelre ziekenhuis optreedt. Verder maakte de wijze waarop hij het dirigentschap tijdens de concertreis naar Roemenie vorig jaar vervulde grote indruk. De interim-voorzitter van het BMK, Ton Fleur, roemde ook de grote verdiensten van Joop Mulderij als inspirator en trekker van de Boekenclub van het BMK. Hoewel de jaarlijkse boekenmarkt bij Concordia en de wekelijkse marktplaats verleden tijd zijn, heeft hij er voor gezorgd dat de activiteiten van de boekenclub op een andere wijze voortgezet worden o.a. door periodiek een boekenmarkt in Brummen te organiseren, waarvan de eerste plaatsvindt op 6 april a.s. op het Marktplein te Brummen van 10.00 – 16.00 uur..

Jubilarissen
Daarnaast werd Henk Dwars gehuldigd in verband met zijn 25-jarig lidmaatschap van het BMK. Ook waren er een 5-tal jubilarissen in verband met hun 10- jarig lidmaatschap te weten, Jo de Koning, Joop Nieuwenhuis, Henk Nijenhuis. Ton Fleur reikte hen de oorkonde met bijbehorende speld uit, waarbij de andere 2 jubilarissen, Ben Bloem en Wim Hendriksen, helaas niet aanwezig konden zijn.

Nieuwe voorzitter
Tot nieuwe voorzitter van het BMK in de vacature Lieuwe Blaauw werd gekozen Jan Martens. Als nieuwe bestuursleden werden gekozen Joop Nieuwenhuis en Henk van de Beld. Omdat hij reglementair niet meer herkiesbaar was werd als bestuurslid afscheid genomen van George Kolbeek. Ton Fleur bedankte hem voor zijn grote inzet gedurende 9 jaar, waarvan het grootste deel als penningmeester en een periode als secretaris.