Brummense Bikkel zet jongere(n) in het zonnetje

Vanaf nu: het hele jaar nomineren

Eind april worden de jeugdlintjes de ‘Brummense Bikkel’ weer uitgereikt. Kinderen en/of jongeren die zich actief hebben ingezet voor de maatschappij of hun medemens belonen we dan voor hun bijzondere prestatie. Vanaf nu is het mogelijk om het hele jaar een kind of jongere te nomineren.

Volwassenen ontvangen voor bijzondere inspanningen een lintje. Voor actieve jongeren in onze gemeente is er de ‘Brummense Bikkel’. De gemeenteraad heeft in 2011 het initiatief genomen om via de uitreiking van de Brummense Bikkel de jongeren in onze gemeente in het zonnetje te zetten.

Waardering

Wethouder Jolanda Pierik: “Er zijn veel kinderen die niet in de schijnwerpers staan, terwijl ze zich wel op een bijzondere manier inzetten voor anderen of onze gemeente. Daar heb ik veel waardering voor. De gemeente Brummen is trots op deze kinderen en jongeren en daarom vind ik dan ook dat zij een lintje verdienen. Ik roep daarom iedereen op om hun favoriete kandidaat door te geven. Dat kan tot eind maart 2019 en dan buigt de jury zich over de inzendingen. Ik hoop van harte dat er de komende periode weer veel aanmeldingen binnenkomen.”

Stichting Welzijn Brummen (SWB) coördineert de aanvragen. Via hun website www.welzijnbrummen.nl kunnen mensen vanaf nu het hele jaar door het nominatieformulier downloaden en invullen en zo hun favoriete kandidaat doorgeven. Je kunt je aanmelding ook insturen per e-mail: bikkel@welzijnbrummen.nl of stuur een brief naar Nominatie Brummense Bikkel, p/a Postbus 141, 6970 AC  BRUMMEN.  Alle inzendingen worden eind maart door de jury, die onder leiding staat van wethouder Jolanda Pierik, beoordeeld.

Er zijn twee categorieën: van 4 tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 17 jaar. Vermeld in de voordracht duidelijk wie de genomineerde is, zijn of haar adresgegevens en telefoonnummer. Geef ook duidelijk aan waarom deze persoon de Brummense Bikkel zou moeten winnen.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Hennita van der Zee van SWB. Zij is bereikbaar via e-mailadres h.vd.zee@welzijnbrummen.nl of bel naar 0575 – 561 988.

Brummense Bikkel

De Brummense Bikkel staat symbool voor ‘doorzetter’. De naam refereert ook aan een oud spel: het ‘bikkelen’. Uit de Griekse en Romeinse tijd zijn al afbeeldingen bekend van bikkelende meisjes. Ook in ons land werd het spel in de 18e en 19e eeuw nog overal gespeeld. Het komt veel voor op kinderprenten uit de negentiende eeuw. Een bikkel is het sprongbeen uit een achterpoot van een schaap. Daarmee werd het spel oorspronkelijk gespeeld. Later werden metalen bikkels gebruikt. De Brummense kunstenaar Ralph Lambertz heeft een ‘Brummense Bikkel’ ontworpen. De bikkel heeft dus de vorm van het schapenbotje.