Burgemeester zoekt metgezel voor opening provinciehuis

Burgemeester Alex van Hedel heeft in een filmpje op Instagram een oproep gedaan gericht aan alle jongeren in onze gemeente. De Brummense burgervader zoekt namelijk een jongere uit onze gemeente die de burgemeester vergezelt naar het openingsfeest van het vernieuwde provinciehuis van Gelderland in Arnhem. Deze wordt op woensdag 20 september officieel geopend door koning Willem-Alexander, samen de Gelderse Commissaris van de Koning, Clemens Cornielje. Tot en met 10 september kunnen jongeren zich aanmelden of voorgedragen worden. Dit kan via dit mailadres.
Op woensdagsmiddag 20 september is er een feestelijk programma rondom de opening van het provinciehuis. De burgemeesters van alle 54 gemeenten in de provincie Gelderland zijn uitgenodigd voor deze bijzondere bijeenkomst. En zij mogen ieder een inwoner uit hun gemeente meenemen. Iemand die een bijzondere prestatie heeft geleverd of op een andere manier zich verdienstelijk heeft gemaakt. Burgemeester Van Hedel vindt het belangrijk dat ook jongeren actief deel uit maken van een samenleving. Niet alleen in Brummen, maar ook in de provincie. Vandaar dat hij graag met een jongere uit onze gemeente de festiviteiten op woensdagmiddag 20 september bijwoont.

Via het gemeentelijke Instagram ‘Jong Brummen’ doet burgemeester Van Hedel via een kort filmpje een persoonlijke oproep aan jongeren. Als zij samen met de burgemeester op woensdagmiddag 20 september de openingshandeling door onze koning willen bijwonen, kunnen zij zich hiervoor aanmelden. Maar ook anderen kunnen een jongere aanmelden. Belangrijk is dat het een jongere is die in onze gemeente woont en tussen 12 en 25 jaar oud is. Om de burgemeester te helpen bij het maken van een keus moet bij de aanmelding aangegeven worden waarom juist deze jongere het verdiend om onze gemeente bij de opening van het vernieuwde provinciehuis te vertegenwoordigen.

Aanmelden kan tot en met uiterlijk zondag 10 september. Doe dit via het mailadres samengoedvoorelkaar@brummen.nl. De uitkomst wordt bekend gemaakt via de bekende gemeentelijke communicatiekanalen waaronder Instagram (JongBrummen), facebook, website en GemeenteThuis. De jongere die met de burgemeester mee mag, ontvangt persoonlijk bericht. Over de uitkomst kan overigens niet worden gecorrespondeerd.

Het vernieuwde provinciehuis in de stad Arnhem verbindt de nieuwbouw met het gerenoveerde monumentale pand van de provincie. Thema van het vernieuwde provinciehuis en de opening is ‘Gelderland nodigt uit’. Het nieuwe ontwerp moet zowel ambtenaren en politici als de ruim twee miljoen inwoners van Gelderland uitnodigen tot ontmoeting, samenwerking en concentratie. Naast het openingsfeest zijn er in september ook dagelijks rondleidingen met verschillende thema’s. Op zaterdag 30 september organiseert de provincie een open dag. Meer informatie is te vinden op de website www.gelderlandnodigtuit.nl.