Circulaire estafette naar Zutphen

Vrijdag 16 november overhandigt gedeputeerde Michiel Scheffer het Gelderse circulaire estafettestokje aan Zutphen. Duurzaamheid en circulair ondernemen staan hoog op de agenda in deze gemeente.

De bedrijven op bedrijventerrein De Mars; Rouwmaat Zutphen B.V., Van Gelder Papier Groep Zutphen B.V., Reststoffen Centrum Zutphen, Schrijver B.V., Daly Plastics en Waterschap Rijn en IJssel krijgen eveneens het circulaire estafettestokje overhandigd.

Duurzaamste Bedrijventerrein

Bedrijventerrein De Mars is een circulaire hotspot en een etalage voor de Cleantech ambities van de regio. Het is de ambitie van de gemeente Zutphen om van De Mars het meest duurzame bedrijventerrein van de Cleantech Regio te maken en ervoor te zorgen dat het een aantrekkelijke plek blijft voor circulaire ondernemers om zich te vestigen.

Werk maken van afval

Van Gelder Papier Groep, het Reststoffen Centrum en Schrijver BV staan voor een duurzame inzameling en verwerking van grond- en afvalstoffen, zoals oud papier, bedrijfs- en industrieafval. Roumaat Zutphen maakt granulaatbeton van industrieafval. Van hout wordt spaanplaat gemaakt, hoogcalorisch afval wordt verwerkt tot brandstofkorrels, puin wordt ingezet voor wegen en als grondstof voor beton.

Waterloze Reiniging

Daly Plastics zamelt kunststofafval in. Van het kunststof produceren zij regranulaat. Door de inzet van de DRD-technologie worden er tijdens het reinigingsproces geen water en chemicaliën gebruikt. Met deze “waterloze” reiniging bespaart het bedrijf op het gebruik van stroom en water. Dit zorgt voor minder CO2 uitstoot in het productieproces.

Biologisch Afvalwater

Waterschap Rijn en IJssel geeft een toelichting op Kaumera fabriek die in aanbouw is. Het Waterschap gaat de nieuwe bio-grondstof Kaumera Nereda® Gum (voorheen Neo-Alginaat) winnen uit het restwater van twee zuivelfabrieken van FrieslandCampina. Kaumera is een biologisch product dat wordt gewonnen uit afvalwater.

Afvalloze Provincie

Gelderland wil de eerste afvalloze provincie van Nederland zijn. In 2030 moet de circulaire economie in Gelderland zorgen voor €700 miljoen extra omzet, 5.000 nieuwe banen en 50% minder grondstofgebruik. Michiel Scheffer: ‘Veel gemeenten, bedrijven en inwoners werken al aan circulaire economie. Toch is het voor velen nog een abstract begrip. Daarom gaan we op zoek naar de mooiste Gelderse circulaire initiatieven. Om zo anderen te inspireren werk te maken van afval door circulair te ondernemen.’

Aanmelden Circulaire Estafette

Het Gelders Circulaire Estafettestokje geven we door aan bedrijven of gemeenten. Wilt u ook een eigen circulair project of initiatief aandragen? Dat kan via een e-mail naar info@greencapitalchallenges.nl. Op de website van Gelderse Circulaire Estafette  vindt u alle informatie. Ook over de eerdere ontvangers van het estafettestokje.