College kiest voor uitbesteding aan Energy Service Company Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

Brummen/Eerbeek – De gemeente Brummen gaat de verduurzaming en het groot onderhoud van 10 gemeentelijke gebouwen uitbesteden aan een Energy Service Company (ESCo). Dit om het eigen energieverbruik te verlagen. Hiermee vervult de gemeente een voorbeeldrol als het gaat om duurzaamheid en werken we aan onze doelstelling van energieneutraal in 2030. Er volgt een aanbesteding om zo’n ESCo te selecteren. In mei buigt de gemeenteraad zich over de vraag om geld uit de reserve Duurzaamheid/Ligt op Groen beschikbaar te stellen om de aanbesteding mogelijk te maken.Een groot deel van het energieverbruik van de gemeente Brummen bestaat uit het verbruik van het gemeentelijk vastgoed. Om het energieverbruik van gebouwen te verlagen, is veel kennis, capaciteit en investeringskapitaal nodig. De gemeente heeft dit niet zelf in huis. Daarom wil het college dit uitbesteden aan een zogenaamde Energy Service Company (ESCo).

Wat is een ESCo?
Een ESCo is een bedrijf dat het energiebeheer van gebouwen voor langere periode overneemt, investeert in energiebesparende maatregelen en zorgt voor groot onderhoud. We sluiten hiervoor een energieprestatiecontract af met een looptijd van 15 jaar. Hierin leggen we o.a. vast dat de ESCo verantwoordelijk is voor het behalen van de energiebesparing, waarbij het comfort voor gebruikers van de gebouwen gelijk blijft of verbetert. De investeringskosten van de besparingsmaatregelen verdienen zich terug door de uitgespaarde energiekosten. De gemeente betaalt aan de ESCo alleen de maandelijkse kosten voor groot onderhoud en energie. De ESCo zorgt zelf voor financiering van de energiebesparende maatregelen.

Europese aanbesteding
tedingDe gemeente wil 10 gemeentelijke gebouwen voor verduurzaming en groot onderhoud onderbrengen bij een ESCo. We doen dit via een Europese aanbesteding. Het gaat om het gemeentehuis, de brandweerkazernes in Brummen en Eerbeek, de wagenloods, de gemeentewerf, het koetshuis, Rhienderoord, Werkfit Brummen, De Bhoele en een kinderdagverblijf. In de aanbesteding geven we duidelijk aan dat voor sommige panden een andere looptijd kan gelden dan 15 jaar. Denk aan de Bhoele. In Eerbeek wordt immers onderzocht of een Multifunctioneel Centrum (MFC) haalbaar is. Afhankelijk van de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek (verwacht in juni) kan de Bhoele buiten de ESCo worden gehouden of een kortere looptijd krijgen.

Kosten
Adviesbureaus Adjust en 2Live4 begeleiden en ondersteunen bij de aanbesteding. Het college vraagt de raad om voor de uitvoering en begeleiding van de aanbesteding € 63.450 beschikbaar te stellen uit de reserve Duurzaamheid/Ligt op Groen. Voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is al eerder € 297.000 gereserveerd. Dit bedrag wordt geïnvesteerd in de ESCo die als beste uit de bus komt bij de aanbesteding.

Veelbelovend concept
De gemeente Brummen is één van de eerste gemeenten in Nederland die haar gebouwen via een ESCo gaat verduurzamen. We trekken hierin samen op met de gemeenten Gooise Meren en Hollands Kroon. Ook werken we samen met de Bank Nederlandse Gemeenten en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Zij zien het verduurzamen van gebouwen via een ESCo als een concept dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behalen van de klimaatdoelen.