College tevreden over activiteiten Culturele Stichting

Het college van burgemeester en wethouders heeft de budgetsubsidie aan de Culturele Stichting Gemeente Brummen over het jaar 2016 definitief vastgesteld op 25.000 euro. Dit is geheel in lijn met het subsidiebedrag dat de gemeente in het vooruitzicht heeft gesteld. Het college constateert uit de verantwoording die door de Culturele Stichting is ingediend, dat alle afgesproken prestaties in 2016 zijn uitgevoerd.

De Culturele Stichting stelt jaarlijks een gevarieerd kunst- en cultuurprogramma samen met een grote diversiteit aan culturele activiteiten en evenementen op het gebied van muziek/zang, dans, theater, cabaret, literaire lezingen, gedichten of cursussen. Meer informatie hierover vindt u op de website www.brummencultuur.nl.