Convenant Stichting Dorpsraad Brummen en gemeente Brummen

De gemeente Brummen heeft samen met Stichting Dorpsraad Brummen een convenant opgesteld. Nu Stichting Dorpsraad Brummen een feit is, kan het convenant door beide partijen ondertekend worden. Het convenant bevat spelregels tussen de Dorpsraad en de gemeente die aansluiten bij geldende afspraken en vastgestelde beleidskaders. Het is een middel om de samenwerking tussen gemeente en dorpsraad nogmaals te onderstrepen.

Per 19 juli 2017 is er voor het dorp Brummen één brede dorpsraad, namelijk Stichting Dorpsraad Brummen. De oprichting van één dorpsraad voor het dorp Brummen is mede het gevolg van de opheffing van de twee afzonderlijke wijkraden in Brummen, Rhienderen (2014) en De Oliemolen (2017). Dorpsraad Brummen kan een signaalfunctie vervullen en initiatieven ontplooien voor  de inwoners van het hele dorp Brummen. De Dorpsraad heeft als doel de leefbaarheid in het dorp te handhaven en bevorderen. Ze denken met de gemeente mee over onderwerpen als wijkvoorzieningen, verkeerszaken en veiligheid. Ook organiseren ze activiteiten die tot doel hebben het welzijn in een wijk of dorp te bevorderen. En kan de dorpsraad het gemeentebestuur gevraagd én ongevraagd advies geven.

Het college besloot op 20 juni 2017 bereid te zijn om met de op te richten Dorpsraad Brummen een convenant af te sluiten. Het concept-convenant waarover overeenstemming bestond, was toen al bij het voorstel ter informatie bijgevoegd. Nu Stichting Dorpsraad Brummen is geformaliseerd kan het convenant tussen gemeente en Dorpsraad worden afgesloten en door beide partijen worden ondertekend. In verband met de zomervakantie vindt de ondertekening op vrijdag 1 september plaats.

Foto Dorpsraad Brummen

Foto Dorpsraad Brummen