Cursus “Auto te water”

Op zaterdag 1 september 2018 organiseert Veilig Verkeer Nederland de cursus “Auto te water” samen met Duikschool “Divearound”, zwembad “Coldenhove”, duikschool “Divers”en buro RVV.

In Nederland komen jaarlijks ongeveer 750 auto’s in het water. Hierbij vallen slachtoffers, omdat men vaak niet uit de auto kan komen. Gemiddeld komen er ongeveer 50 personen per jaar om het leven, doordat de auto te water raakt. Daarom organiseren wij de cursus “Auto te water”, waarbij de cursisten leren om op een juiste manier uit de auto te komen.

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. In totaal duurt de cursus twee tot tweeeneenhalf uur. Tijdens het praktijkgedeelte zijn er ervaren instructeurs en ervaren duikers aanwezig, die de veiligheid van de cursisten waarborgen. De cursisten kunnen het praktijkgedeelte in normale kleding volgen (liefst makkelijk zittende kleding, die nat mag worden).

In totaal kunnen 80 cursisten deelnemen aan de cursus. Vol is vol.

De cursus is gratis. Deze wordt gesubsidieerd door de gemeente Brummen.

De cursus wordt gehouden op zwembad “Coldenhove” te Eerbeek,

Boshoffweg 1, 6961 LC  Eerbeek
telefoon: 0313-651725,

e-mail: info @ zwembadcoldenhove.nl

Opgave en informatie bij zwembad “Coldenhove”.

Deelname is voor alle leeftijden, als men in het bezit is van een zwemdiploma.

Ter plaatse is omkleed- en douchegelegenheid.

Iedereen is welkom, dus ook als publiek en iedereen kan ook gebruik maken van de Veilig Verkeer Nederland kantelsimulator door buro RVV en men kan vrijblijvend meedoen aan een duiksessie, georganiseerd door duikschool “Divers” uit Zutphen – Brummen.

Op zaterdag 1 september om 10:45 uur zal de cursus officieel worden geopend door afgevaardigden van de organiserende instanties.

Over Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een maatschappelijk betrokken vereniging die sinds 1932 gericht is op het bevorderen van een veilige verkeersdeelname van alle verkeersdeelnemers met een extra accent op kwetsbare groepen in de samenleving. Via een landelijk netwerk van vrijwilligers is VVN rechtstreeks verbonden met verkeersdeelnemers van jong tot oud en weet zij wat er speelt op straat. Vanuit deze kennis levert VVN een duurzame bijdrage aan veilig verkeer in Nederland. Enerzijds via bewustwording en gedragsverandering van verkeersdeelnemers. Anderzijds via beïnvloeding van de verkeersinfrastructuur en regelgeving. VVN biedt aansluiting voor organisaties om maatschappelijk engagement te tonen. VVN streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid: Iedereen veilig over straat!