D66 Brummen – Eerbeek dient motie in over herziening trap-op trap af systeem

Als het Rijk minder geld besteedt, dan heeft dat gevolgen voor gemeenten. Die krijgen dan minder geld van het Rijk via het gemeentefonds. Het omgekeerde gebeurt ook: “trap-op, trap af”. De laatste jaren hebben gemeenten zoals Brummen echter veelal alleen de nadelige effecten gehad: trap-af.De motie die D66 op 19 december indiende roept het Rijk op om dit trap-op trap-af systeem te herzien. Met deze motie wil D66 Brummen – Eerbeek dat de bijdragen die gemeenten van het Rijk krijgen beter voorspelbaar zijn en minder wisselend in omvang worden. De motie werd medeondertekend door alle fracties in de raad en unaniem aangenomen.