D66 is klaar om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen.

D66 Brummen-Eerbeek reageert met instemming op het advies van informateurs Prins en Waltmans om met de VVD, PvdA, CDA, GroenLinks en D66 toe te werken naar een coalitieakkoord.Rolf Schinkel, gemeenteraadslid D66: “De gemeente Brummen staat voor een aantal grote opgaven: de komende jaren zullen belangrijke beslissingen genomen moeten worden over de toekomst van onze gemeente. Onder andere op het gebied van een sterk bestuur, financiën en het Sociaal Domein. Dat is een uitdaging, onder andere door de veelheid aan taken die er vanuit het Rijk worden neergelegd bij de gemeente.
De gesprekken die in de afgelopen weken gevoerd zijn, hebben ons overtuigd dat we met de VVD, PvdA, CDA, en GroenLinks goede en constructieve afspraken kunnen maken, waarbij er voor alle partijen genoeg ruimte zal zijn om ook het eigen gezicht te laten zien. We kijken uit naar de onderhandelingen en hopen dat er snel een nieuw coalitieakkoord zal liggen om voortvarend mee aan de slag te gaan. D66 is er klaar voor, we hebben er zin in!”