D66 wil woningbehoefte jongeren snel in kaart brengen

D66 wil dat het college samen met jongeren gaat onderzoeken hoe de gemeente Brummen aantrekkelijker kan worden voor jongeren. Waarom trekken veel jongeren weg? Wat ontbreekt er in hun ogen? Welke woonbehoefte hebben jongeren?De partij diende tijdens de raadsvergadering van 19 september een motie in waarin opgeroepen wordt met jongeren samen antwoorden op deze vragen te vinden. Met die antwoorden kunnen dan concrete plannen worden gemaakt. De motie kreeg unanieme steun van de gemeenteraad.

D66 wijst erop dat jongeren binnen de gemeente al langer vragen om woonruimte. Nu perspectieven op een woning uitblijven, vreest de partij dat de jeugd zich noodgedwongen elders gaat vestigen. Dit heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid binnen onze gemeente.