De Bibliotheek Brummen|Voorst en de Nationale Voorleesdagen 2019

De Nationale Voorleesdagen 2019 zijn van woensdag 23 januari t/m zaterdag 2 februari.

Waarbij het prentenboek Een huis voor Harry van Leo Timmers centraal staat. Naast dit boek zijn 9 andere prentenboeken gekozen die samen de Prentenboeken Top tien 2019 vormen.De voorleesdagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen te stimuleren.Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Het belang van voorlezen wordt tijdens de nationale voorleesdagen door de bibliotheek nog eens extra benadrukt. Bibliotheek Brummen|Voorst richt zich daarbij op ouders en op professionals, zoals pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen. De bibliotheek verzorgt tijdens de Nationale Voorleesdagen voorleesactiviteiten voor kleuters en peuters in de bibliotheken en in voorschoolse instellingen.Word lid en ontvang een vingerpopje van Harry de kat! Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis én zonder inschrijfkosten lid worden van onze bibliotheek. Kinderen van 6 jaar of jonger ontvangen bij inschrijving tijdens de Nationale Voorleesdagen het vingerpopje van Harry de kat. Voorlezen kan altijd Voorlezen blijft niet beperkt tot de voorleesdagen en kan natuurlijk het hele jaar door. In de bibliotheek is een schat aan voorlees- en prentenboeken verkrijgbaar en bibliotheekmedewerkers helpen graag bij het geven van advies over geschikte boeken.
Op www.nationalevoorleesdagen.nl staat meer informatie.