De gemeente Brummen krijgt een rode kaart

Ingezonden brief/opiniestuk.

Onze gemeente Brummen is een van de gemeenten die middels een aanbesteding (samen met andere gemeenten in de Stedendriehoek) een langdurig contract heeft afgesloten voor grijze stroom. Het criterium duurzaamheid zou niet in de aanbestedingeisen vermeld staan. GroenLinks is hier ontstemd over, immers ook onze gemeente heeft duurzaamheidsdoelstellingen. Het is een gemiste kans om geen groene stroom in te kopen.

Dit terwijl gemeenten beslissen over een derde van alle CO2-uitstoot

Om het klimaatakkoord van Parijs uit te voeren moeten gemeentes een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons land. Klimaatbeleid door gemeenten kan meer dan 33% van de CO2-uitstoot in Nederland beïnvloeden. Dat blijkt uit onderzoek door Bureau De Helling, het wetenschappelijk bureau van GroenLinks.

Het afbouwen van gasloze nieuwbouwwijken, elektrisch rijden,  het verlenen van bouwvergunningen als er energieneutraal gebouwd wordt, het stimuleren van de fiets of het plaatsen van zonnepanelen op lokale overheidsgebouwen, het vergroenen van daken/gevels, het ontkoppelen van hemelwater, het aanleggen van wadi’s: er zijn talloze manieren waarop gemeenten met hun beleid bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.

Hennie Beelen, lijsttrekker GroenLinks Eerbeek-Brummen

De redactie van RTV Veluwezoom is niet verantwoordelijk voor de inhoudelijke juistheid van de ingezonden brief/opiniestuk.
Plaatsing houdt niet in dat de redactie achter de inhoud van het bericht staat.
Een brief/opiniestuk wordt uitsluitend geplaatst als de bron bij ons bekend is.

Huisregels Ingezonden Brief/opiniestuk

Redactie RTV Veluwezoom