De Hersenstichting bedankt gevers en vrijwilligers voor opbrengst plaatselijke collecte 2019

Van 28 januari tot en met 2 februari 2019 vond in de Gemeente Brummen de Hersenstichting collecte plaats. Er zijn veel collectanten op pad gegaan om voor al die
mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft €4250,63 opgeleverd. Waarvan €2291,27 in Eerbeek, € 1662,02 in Brummen en €297,02 in
Leuvenheim.Deze mooie opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening.
Namens de Hersenstichting hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Heeft u de collectant gemist?

Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000000 860 tnv Hersenstichting, Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Hersenstichting Foto © Annelies van Klinken

Hersenstichting Foto © Annelies van Klinken