De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Brummen in de maand juni

De Protestantse Gemeente is een voortvloeisel van de Federatieve Kerkgemeenschap die de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk al sinds 1981 hadden, en die eind 2004 uitgemond is in een fusie, en omvat behalve de plaats Brummen ook Leuvenheim, Oeken, Broek, Rhienderen en Cortenoever, en heeft ongeveer 1900 leden.
De pastorale zorg van die leden wordt behartigd door onze 2 predikanten, John Breukelaar en Jan Ek, bijgestaan door de ambtsdragers en vele vrijwilligers. Hieronder volgen de kerkdiensten, in de maand juni

Zondag 3 juni: Dienst van Woord en Tafel

 • 10.00 uur:   Ds. J. Ek
 • Collectes:   1.Hongerpot,  2. Eredienst, 3. Artsen zonder Grenzen
 • Autodienst*: Mevr. G. van Joolingen, tel. 560179
 • reserve: Dhr. A. Troost, tel. 565054

14.45 uur: Philadelphia: Ds. C.L. Glastra uit Warnsveld

Zondag 10 juni

 • 10.00 uur:   Mevr. Drs. C.A. Boonstra uit Deventer
 • Collectes:   1. Werelddiaconaat, 2. Eredienst, 3. Kosten gastkoren
 • Autodienst*: Dhr. H. Brouwer, tel. 06-55884215
 • reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

Zondag 17 juni

 • 10.00 uur:   Ds. J. Ek, m.m.v. het Dierens Kerkkoor
 • Collectes:   1. Amnesty International, 2. Eredienst, 3. Stichting Het Passion
 • Autodienst*: Dhr. C. Schouten, tel. 561720
 • reserve: Fam. Ensing, tel. 565531

Zondag 24 juni: Open Viering

 • 10.00 uur:   Ds. J. Ek
 • Collectes:   1. Kinderhospice Rudolphstichting, 2. Eredienst, 3. Kindernevendienst
 • Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227
 • reserve: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 1 juli

 • 10.00 uur:   Ds. J. Ek
 • Collectes:   1. Rampenhulp, 2. Eredienst, 3. Tess Unlimidid
 • Autodienst*: Dhr. A. Troost, tel. 565054
 • reserve: Mevr. G. van Joolingen, tel. 560179
 • Koffiedrinken:         Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst
 • Kindernevendienst: Iedere zondag, tel. 563665 of 06-26319493
 • Oppasdienst:           Iedere zondag, tel. 567881

*Autodienst:            Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur