De kerkdiensten van de Protestantse Gemeente te Brummen in de maand november

De Protestantse Gemeente is een voortvloeisel van de Federatieve Kerkgemeenschap die de Hervormde gemeente en de Gereformeerde Kerk al sinds 1981 hadden, en die eind 2004 uitgemond is in een fusie, en omvat behalve de plaats Brummen ook Leuvenheim, Oeken, Broek, Rhienderen en Cortenoever, en heeft ongeveer 1900 leden.
De pastorale zorg van die leden wordt behartigd door 2 predikanten, John Breukelaar en Jan Ek, bijgestaan door de ambtsdragers en vele vrijwilligers. Hieronder volgen de kerkdiensten, in de maand november

Zondag 4 november: Dankdag, dienst van Woord en Tafel

 • 10.00 uur:   Ds. J. Ek, m.m.v. de cantorij
 • Collectes:   1. Voedselbank Zutphen, 2. Eredienst, 3. Dorcas
 • Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227
 • reserve: Mevr. D. Thomassen, tel.563467

14.45 uur: Ds. J.W. Breukelaar, dienst bij Philadelphia

Zondag 11 november: Kerk-School-Gezin-dienst

 • 10.00 uur:   Ds. J. Ek
 • Collectes:   Speciaal doel
 • Autodienst*: Mevr. G. van Joolingen, tel. 560179
 • reserve: Dhr. A. Troost, tel. 565054

Zondag 18 november

 • 10.00 uur:   Ds. J.W. Breukelaar
 • Collectes:   1. Zending, 2. Eredienst, 3. Tactus
 • Autodienst*: Dhr. H. Brouwer, tel. 06-55884215
 • reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

Zondag 25 november: Afsluiten kerkelijk jaar

 • 10.00 uur:   Ds. J.W. Breukelaar
 • Collectes:   1. Diaconale vakantieweken, 2. Eredienst, 3. Onderhoud orgel
 • Autodienst*: Dhr. C. Schouten, tel. 561720
 • reserve: Fam. Ensing, tel. 565531

Zondag 25 november: Gedachtenisdienst

 • 19.00 uur:   Ds. J. Ek, m.m.v. de cantorij
 • Collectes:   Eredienst
 • Autodienst*: Dhr. J. Regelink, tel. 560227
 • reserve: Mevr. D. Thomassen, tel. 563467

Zondag 2 december: Eerste Advent – Dopen

 • 10.00 uur:   Ds. J. Ek, m.m.v. Vox-Tunes
 • Collectes:   1. Rampenhulp, 2. Eredienst, 3. Hospice Zutphen
 • Autodienst*: Dhr. H. Brouwer, tel. 06-55884215
 • reserve: Dhr. J.W. Brummelkamp, tel. 06-38920272

Koffiedrinken:         Iedere zondag vóór (vanaf 9.30 uur) en na de dienst

Kindernevendienst: Iedere zondag, tel. 563665 of 06-26319493

Oppasdienst:           Iedere zondag, tel. 567881

*Autodienst:            Bellen zo mogelijk op vrijdagavond tussen 18.30 en 19.30 uur