De toekomst van de grijze container

Woensdagavond 22 mei organiseert de PvdA in Plein 5 een bijeenkomst over de toekomst van ons huishoudelijk afval. In 2002 was de gemeente Brummen de eerste gemeente in onze regio die afvalinzameling met Diftar invoerde. Toen ging dat niet zonder slag of stoot! Inmiddels is iedereen gewend aan deze manier van afval inzamelen.Met brengpunten en meerdere containers naast het huis. Maar hoe ziet de toekomst er uit? We scheiden steeds beter, maar scheiden we genoeg? En afval is toch ook een grondstof? Denk bijvoorbeeld aan, glas, papier en plastic. Kan dat beter? Wat kost dat? En wat levert dat op? Daar wil de PvdA het met inwoners en bedrijven graag eens over hebben. De avond begint om acht uur. Inloop van half acht. Iedereen is van harte welkom!

Groen en Grijs

De PvdA heeft een aantal ervaringsdeskundigen gevonden die de avond willen openen. Met hen gaan we het hebben over de toekomst van de grijze container, maar ook over al het andere huishoudelijk afval. Ook zal er aandacht zijn voor het verminderen van voedselverspilling. Daarnaast zijn er een aantal stands ingericht voor mensen en organisaties die werk hebben gemaakt van kringloopspullen. Wilt u meer weten over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Ronald Oosthoek: ronald.oosthoek@tele2.nl.