Deelnemers Energietafel Buitengebied slaan handen ineen

Eerbeek – Een groot deel van de 40 deelnemers aan de Energietafel Buitengebied van 3 april wil als een collectief optrekken om zo bijvoorbeeld inkoopvoordelen behalen bij het verduurzamen van hun woning of agrarisch bedrijf.BrummenEnergie gaat dit proces begeleiden, samen met EMD Monumentenzorg uit Brummen en met Bilan BV, een bedrijf uit de Achterhoek dat agrarische en andere bedrijven begeleidt bij het nemen van (verplichte) duurzame maatregelen.
De deelnemers aan de Energietafel Buitengebied van 3 april hadden bijna allemaal concrete plannen om energiebesparende maatregelen te treffen in hun woning of agrarisch bedrijf of om zelf duurzame energie op te wekken. Aan de gesprekstafel werden die plannen en wensen geïnventariseerd. De deelnemers gaven daarbij aan voordelen te zien in een gezamenlijke aanpak.

BrummenEnergie gaat samen met Bilan BV en EMD Monumentenzorg deze collectieve aanpak voor agrarische bedrijven en woningen in het buitengebied verder uitwerken en begeleiden. Voor de agrariërs geldt dat er ook gekeken wordt naar de mogelijkheden en voordelen om gezamenlijk de benodigde asbestsaneringen uit te besteden. De deelnemers horen op korte termijn hoe het proces verder vorm gegeven gaat worden.

Iedereen die een woning of agrarisch bedrijf heeft in het buitengebied van de gemeente Brummen en plannen heeft om bijvoorbeeld te isoleren, asbest te saneren, zonnepanelen of een warmtepomp te plaatsen en die mee wil doen in een collectieve aanpak kan zich melden bij Els Holsappel van BrummenEnergie via els.holsappel@brummenenergie.nl.

Brummen energietafel