Demissionair wethouder Pierik keert niet terug in nieuw college Brummen

Wethouder Jolanda Pierik heeft het bestuur van CDA Brummen-Eerbeek laten weten dat zij niet zal terugkeren in het nieuw te vormen college. De demissionair wethouder heeft aangegeven dat wat haar betreft met de vaststelling van een nieuwe sluitende en stevige meerjarenbegroting, het een goed moment is om het stokje over te dragen aan een nieuwe wethouder. Het CDA betreurt het besluit van Jolanda Pierik, maar heeft ook begrip voor haar keuze en zoekt naar een opvolger.

Voor wethouder Pierik is de vorming van een nieuwe coalitie en college aanleiding om haar opties te bekijken. Jolanda zegt: “Voor mij is dit een goed moment om verder te kijken naar hoe en waar ik mijn idealen het best kan verwezenlijken. Ik zou graag meer willen betekenen in het sociaal domein op regionaal of landelijk niveau. Daarbij wil ik me richten op minder bureaucratie en versnippering, waar veel van onze inwoners last van hebben. Mijn tempo en ambitie liggen wat dat betreft niet meer helemaal in lijn met wat in de gemeente Brummen mogelijk is. Ik denk dat ik op regionaal of landelijk niveau meer op dit gebied kan bereiken.” “Daarnaast denk ik dat er een realistische meerjarenbegroting ligt. Een begroting waarmee we in staat zijn om zaken als het centrumplan voor Eerbeek, de transitie in het sociaal domein en verduurzaming van onze samenleving goed te kunnen oppakken. Ook kunnen we de risico’s die daarbij spelen aan met deze begroting. Onze taak als oud-college zit er daarmee op. Het is nu zaak voor een nieuw college om dat voort te zetten.”

Bijdragen

Het CDA vindt het jammer dat Jolanda Pierik stopt. In 2017 verving zij de veel te vroeg overleden Koos Paauw, onder meer op de portefeuille financiën. Een lastige taak onder moeilijke omstandigheden in een voor het CDA verdrietige tijd. In de nieuwe periode na de verkiezingen in 2018 is Jolanda met haar ervaring en kennis van zaken in het sociaal domein van grote waarde geweest voor de inwoners van de gemeente Brummen en het college. Belangrijke zaken waaraan zij heeft bijgedragen waren de uitbreiding uit de gemeenschappelijke regeling Delta en het voortvarend en ambitieus opzetten van WerkFit Brummen. Met deze jonge organisatie helpt de gemeente Brummen ongeveer 500 mensen met een afstand tot een arbeidsmarkt om zelfstandiger te worden. Ook is het Jolanda gelukt om geen grote overschrijdingen te realiseren in het sociaal domein en de taken uit te voeren binnen het beperkte budget dat het rijk daarvoor beschikbaar heeft gesteld.

Nieuw college

Het CDA gaat op korte termijn op zoek naar een nieuwe wethouder. De vorming van de nieuwe coalitie samen met PvdA, Groen Links en D’66 zit in de eindfase. Dat betekent dat naar verwachting nog in november een nieuw college gepresenteerd kan worden. Het bestuur en de fractie van de Christendemocraten hebben er alle vertrouwen in dan een nieuwe, ervaren bestuurder te kunnen leveren.