Een mooier landschap: praten én doen

Landschapsgesprek 2018 op 12 november

Sinds enkele jaren organiseert Landschapsnetwerk Brummen een jaarlijkse avond over het prachtige landschap van Brummen en omgeving. Telkens rond een thema, dit jaar is dat: iedereen kan iets doen.

De avond, op maandag 12 november staat open voor iedereen met belangstelling voor het landschap in de omgeving. In drie korte presentaties wordt ingegaan op de meerwaarde van tuinen, beheer van bermen en slootkanten voor de biodiversiteit. We praten over het herstel van insecten, vlinders en vogels in het landschap en hoe je als inwoner van de Gemeente Brummen zelf iets kan betekenen voor de omgeving.

Het landschap is het resultaat van al onze acties. Dat maakt dat we dus allemaal iets kunnen doen. Hoe en wat, dat is waar de avond over gaat. In de vorm van open gesprekken aan tafels met elk een eigen onderwerp. Meld je aan en kom luisteren, meedenken en meepraten. Aanmelden kan via een mailtje aan
contact@landschapsnetwerkbrummen.nl.

Op de avond kan je meedenken en meepraten over verschillende manieren om het landschap te beheren. Bijvoorbeeld in de eigen tuin die ook deel uitmaakt van een groter geheel. Dus wat je er doet (of laat) draagt bij aan de waarde van het landschap voor vogels, vlinders en andere natuur. Ook het beheer van bermen, buurtgroen en (sloot)kanten is van grote invloed op de waarde van het landschap voor planten, dieren en mensen.

Het Landschapsnetwerk Brummen is een burgerinitiatief, ontstaan uit de interesse voor het landschap in deze streek en de behoefte om in positieve zin bij te dragen aan wat het landschap zo speciaal maakt. Het netwerk heeft een kwartaalnieuwsbrief, aanmelden kan via
nieuwsbrief@landschapsnetwerkbrummen.nl.