Eenvoudig in contact met Team voor Elkaar

Sociale wijkteam in de gemeente Brummen

Brummen/Eerbeek – Als inwoner kunt u makkelijk in contact komen met het sociale wijkteam “Team Voor Elkaar”. Dit kan tijdens de inloopspreekuren in de beide grote kernen Eerbeek en Brummen. Op maandag- en woensdagochtend van 9 tot 12 uur in Plein Vijf in Brummen en op dinsdag- en donderdagochtend van 9 tot 12 uur in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek. Ook kunt u op vrijdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur terecht bij het inloopspreekuur van het sociale wijkteam bij huisartsenpraktijk De Meidoorn in Brummen.

Bij de inloopspreekuren kan iedereen terecht voor vragen of advies over woningaanpassing en ondersteuning om zelfstandig te kunnen blijven wonen, schulden, mantelzorgondersteuning, jeugdzorg, vrijwilligerswerk, respijtzorg, begeleid wonen, arbeidsparticipatie, vervoer, dagbesteding, ontmoeting, ouderenondersteuning en inkomen. Het Team Voor Elkaar is in onze gemeente verantwoordelijk voor het beantwoorden van vragen, het verstrekken van informatie en advies en het zorgen voor de toegang tot ondersteuning en zorg.

Bereikbaarheid
Team Voor Elkaar is op werkdagen voor vragen en advies bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer (0575) 568 568. Ook kunt u mailen met info@teamvoorelkaar.nl. Komt u liever langs tijdens één van onze inloopspreekuren? Dat kan natuurlijk ook!

Op www.samengoedvoorelkaar.nl vindt u meer informatie over de bereikbaarheid van het sociale wijkteam Voor Elkaar. Ook op de speciale Facebookpagina van Samen Goed Voor Elkaar staat actuele informatie. Kijk hiervoor op www.facebook.com/samengoedvoorelkaarbrummen.

Wijkverpleegkundige en mantelzorgcoach
Ook de wijkverpleegkundigen kunt u zonder afspraak spreken tijdens het inloopspreekuur van Team voor Elkaar in Eerbeek. De wijkverpleegkundigen houden gelijktijdig met Team voor Elkaar een spreekuur op donderdagochtend in het Tjark Rikscentrum in Eerbeek.

Heeft u vragen over mantelzorg? Of wil je andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen uitwisselen? Dan kunt u terecht bij het Knooppunt Mantelzorg. Loop gerust eens binnen bij het inloop- en ontmoetingsmoment van de mantelzorgcoach. Dat kan op maandagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur in Plein Vijf in Brummen of op het zelfde tijdstip op donderdag in het Tjark Rikscentum in Eerbeek.